ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 TOÁN 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 11

THỜI GIAN: 90 PHÚT


Câu 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

a)

b)

Câu 2 (1 điểm): Tìm số hạng không chứa trong khai triển của .

Câu 3 (1.5 điểm): Cho cấp số cộng biết :

a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng .

b) Tìm số hạng thứ 2019 và tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng .

Câu 4 (1 điểm): Một chiếc hộp chứa 15 viên bi xanh, 12 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi trong chiếc hộp. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn khác màu.

Câu 5 (1 điểm): Chứng minh rằng

Câu 6 (3 điểm): Cho hình chóp với là hình bình hành có tâm , là trung điểm của .

  1. Tìm giao tuyến của  

  2. Tìm giao điểm   

  3.  Chứng minh  OM //(SCD)

Câu 7 (0.5 điểm): Giải phương trình: .


HẾT

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2019 – 2020 TOÁN 11

Câu

Đáp án

Điểm

1

a)

 0.250.25
0.5

b)

 

0.25


0.25

0.25


0.25

2

Số hạng tổng quát:

Số hạng không chứa x

Vậy số hạng cần tìm:


0.25


0.25

0.25

0.25

3

a) 
0.25


0.25


0.25

b) 


0.25

0.25


0.25

4

Gọi A: "3 viên bi được chọn khác màu"

0.25


0.5


0.25

5

  • Với công thức đúng với ................................0.25đ

  • Giả sử công thức đúng với , ta có …………..…0.25đ

  • Ta chứng minh công thức đúng với , nghĩa là ta chứng minh 

………………………………………….0.25đ

  • Suy ra công thức đúng với đpcm…………………….……….…………..0.25đ
0.50.25

0.25

6

  1. ………………………….……………0.25đ

Mặt khác ta lại có ……………….0.25đ

Từ (1) và (2) suy ra .………………………………………………..0.5đ

  1. Trong,gọi …………………………………………………...……….0.25đ

…………………………………………………………………..………0.25đ

…………………………………………………………

c)   OM//SC  (OM la dtb tam giac SAC)

=> OM//(SCD)7

 0.25

0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu