KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

      KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1.  (0.5 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: .

Câu 2. (1.0 điểm) Xác định Parabol có đồ thị hàm số như hình vẽ sau:

Câu 3. (3.0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

  1. .                                   b) .

c)   .

Câu 4. (1.0 điểm) Cho phương trình . Tìm để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn .

Câu 5. (1.0 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình:        vô nghiệm.

Câu 6. (0.5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:   với .

Câu 7. (2.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm .

  1. Chứng minh là ba đỉnh của một tam giác. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác.

  2. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác.

Câu 8. (0.5điểm) Cho hình chữ nhật. Gọi là trung điểm của . Chứng minh .   

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..…………………………Số báo danh:………………………………
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH                   KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS - THPT DIÊN HỒNG                                MÔN TOÁN  –  LỚP 10

                              

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM 

Câu 1 (0.5 điểm)Hàm số xác định khi và chỉ khi:   

. Vậy TXĐ: .  0,25
0,25

Câu 2 (1 điểm)(P) có đỉnh đi qua điểm 

. Vậy  
0,5
0,5

Câu 3 (3 điểm)


a


.

Vậy phương trình có tập nghiệm .


0,25
0,5
0,25

b

 

Đặt . Khi đó, .

Phương trình đã cho trở thành:

.

Với ta có:

. Vậy tập nghiệm  0,25

0,25
0,25
0,25

c

 

Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm: .0,250,5


        0,25

Câu 4 (1 điểm)
Câu 5. (1 điểm)

 

  • Phương trình có 2 nghiệm phân biệt  

.

  •  

 

 

.     Vậy .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình: vô nghiệm.

PT đã cho vô nghiệm khi:
0,25
0,25

0,25


0,25Câu 6 (1.0 điểm)

Với ta có: . Khi đó:

 

 

Vậy với hàm số đã cho có GTNN là .

0,25
0,25


Câu 7 (2.5 điểm)


a

  • .

Ta có:

Do đó không cùng phương  => A, B, C không thẳng hàng => A, B ,C là ba đỉnh của một tam giác.

  • Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, ta có:

. Vậy .

0,250,250,25


0,25

b

               

Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên ta có:

 

. Vậy .0,5
0,25
0,5

0,25

Câu 8 (0.5điểm)

 

(Vì )

 
0,25

0,25
HẾT

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu