KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 10 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN – KHỐI 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1  ( 1. điểm ). Tìm tập xác định của hàm số:

 a) .              b)   

Câu 2  ( 2. điểm ). Giải các phương trình

a)      

 b)               

c)

Câu 3 (1 điểm5 ). 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai véc-tơ .

Tính và góc hợp bởi hai véc-tơ .

Câu 4  (1 điểm5 ).

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm Chứng minh tam giác ABC vuông. 

Câu 5  (1 điểm5 ).

Cho phương trình Tìm điều kiện của tham số m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn  

Câu 6 (1 điểm5 ). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm và đường thẳng Tìm điểm C trên đường thẳng (d) sao cho tam giác ABC là tam giác đều.

Câu 7 ( 1  điểm ). Giải phương trình


                                                                  HẾT.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK I –2019 – 2020

 MÔN: TOÁN – KHỐI 10Câu 1.(1 điểm)

  1. Đk:  

  2. Đk:

Câu 2. (2điểm)


Câu 3 (1 điểm5 ). 

  .

Câu 4  (1 điểm5 ).

 

Câu 5  (1 điểm5 ).

 

: thỏa đk  (0,5đ)


Câu 6 (1 điểm5 )

   

Tam giác ABC đều (0,5đ).

 

Các điểm cần tìm là (0,25đ).

Câu 7 ( 1  điểm ). Giải phương trình

Đk: , đặt (0đ25)

 

PT (1) thành . Vì t >0 nên t=5. (0 đ 25)

 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu