ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN – KHỐI 10 TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- NH 2019-2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘI


MÔN: TOÁN – KHỐI 10

THỜI GIAN: 90 PHÚT


Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau 

a)                                               b)

Câu 2: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số:  

Câu 3: Giải và biện luận phương trình sau với m là tham số:    

Câu 4: Giải các phương trình sau:      b)

 Câu 5 (1 điểm): Định m để phương trình có nghiệm.

Câu 6 (1 điểm): Giải phương trình  

Câu 7 (2,5 điểm): Cho ba điểm , ,  

a) Tìm tọa độ điểm M sao cho AMCB là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm K sao cho  

c) Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 8 (0,5 điểm): Cho tam giác ABC, gọi D là điểm đối xứng của B qua C. Điểm E và F lần lượt là hai điểm xác định bởi . Chứng minh D, E, F thẳng hàng. 

HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10

1a) ĐKXĐ: /

.   /

1b)ĐKXĐ:

HS lẻ trên D.

 

Thế

 Pt pt vô nghiệm

Thế  

 Pt pt có nghiệm đúng với mọi   /

PT có nghiệm duy nhất   /

Kết luận: /

:  

 

Câu 5 (1 điểm): Định m để phương trình có nghiệm.

TH1: .   Với Suy ra nhận /

TH2: phương trình vô nghiệm  

Từ 2 TH suy ra thỏa ycbt.  /

Câu 6 (1 điểm): Giải phương trình  

ĐK:   đặt  

Ta có phương trình  

TH1: không thỏa phương trình đã cho.

TH2: . Chia hai vế cho , ta được:     

Với     Với

Vậy  

Câu 7 (2,5 điểm): Cho ba điểm , ,  

a) Tìm tọa độ điểm M sao cho AMCB là hình bình hành.

AMCB là hình bình hành  

Vậy   /

b) Tìm tọa độ điểm K sao cho  

 

  Vậy /

c) Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Gọi P là trung điểm của AC  

Gọi Q là trung điểm của BC  

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC /

    Vậy /

Câu 8 (0.5 điểm): 

 

 

  Suy ra F, E, D thẳng hàng.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu