KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN –KHỐI 12 TRƯỜNG: THPT VÕ VĂN KIỆT 
SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO  TP. HOÀ CHÍ  MINH            KIỂM TRA  HỌC KÌ I

TRƯỜNG: THPT VÕ VĂN KIỆT                                             NĂM HỌC: 2019-2020

                                                                                                 MÔN: TOÁN –KHỐI 12

ĐỀ CHÍNH THỨC                                                               Ngày kiểm tra: 10/12/2019                                          

                                                                              Thời gian làm bài: 90 phút


A. PHẦN TỰ LUẬN:  (3,0 điểm)

  1. (1,5 điểm) 

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

     2/ Cho hàm số . Tìm m để hàm số có cực trị, đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến gốc tọa độ bằng lần khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đến gốc tọa độ.

  1. (1,5 điểm)  Giải các phương trình và bất phương trình sau:

1/ 2/ 3/

---------------------------------------------------------HẾT ----------------------------------------------------------

Lưu ý:  

1/ Thí sinh được sử dụng máy tính có chức năng tương đương máy tính  fx- 570VN-PLUS, fx- 580VNX,..

2/ Họ và tên thí sinh:                                                         Số báo danh:                          Lớp: 

3/ Các em nhớ ghi lớp vào giấy làm bài.
SỞ GD-ĐT TP.HCM                        ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

TRƯỜNG: THPT VÕ VĂN KIỆT                                         NĂM HỌC: 2019-2020

                                                                                         MÔN: TOÁN –KHỐI 12

                                                                          Thời gian làm bài: 90 phút . Ngày: 10/12/2019

 

ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ  CHÍNH THỨC             

                    

A.PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu


Đáp án

Điểm

1

(1,5 điểm)

 

1/

TXĐ: D = R\ { 1}

Tiệm cận đứng: x = 1

Tiệm cận ngang: y =

 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng

Hàm số không có cực trị

Bảng giá trị 


x

1

0

2

3

y

0
Đồ thị: 

2/

Tập xác định: D = R

 

Hàm số có cực trị khi (Đúng với mọi

Gọi điểm cực đại của đồ thị hàm số là  

       điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

Ta có

0,25x40,25x2


2

(1,5 điểm)1/   

2/ Điều kiện:

So với điều kiện, nghiệm của bất phương trình là:

3/

Điều kiện:

Đặt

(1) trở thành:

Xét hàm số  

Tập xác định:

Hàm số đồng biến trên D


0,25x2

0,25x20,25x2

B.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)(Gồm 35 câu ,mỗi câu 0.2 điểm)

Lưu ý: Mọi cách làm khác nếu đúng giám khảo cho thang điểm tương ứng

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu