ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒNTRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 1 trang)

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 -2020.

Môn: TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 90 phút.Câu 1 (3đ):  Giải các phương trình lượng giác sau:

a) 

b) 

c) 

Câu 2 (1đ):  Tìm hệ số của x8 trong khai triển  .

Câu 3 (1đ): Với 4 chữ số 1; 2; 3; 4, có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 420?

Câu 4 (1đ): Giải phương trình : .

Câu 5 (1đ): Một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời và chỉ có một phương án đúng. Nếu chọn được một câu đúng thì được 2 điểm, nếu chọn 1 câu sai thì bị trừ 1 điểm. Một học sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó đạt được 8 điểm.           

Câu 6 (3,0 điểm):  Cho hình chóp SABCD với ABCD là hình thang (AD là đáy lớn ). Gọi M là trung điểm của SD và G là trọng tâm ΔSAB.

  1. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: (SAB) và (SCD) ; (ABM) và (SCD); (BCM) và (SAD).

  2. Tìm giao điểm của : SC với (ABM),  MG với (ABCD).

----------- HẾT ----------


Đáp án :    (hs giải cách khác cho điểm tương ứng với thang điểm)

Câu 1 :  2đ

a) Pt

       
      ; kZ

0,25


     

0,25

b) 

  1- 2sin2x + 3sinx + 1 = 0

  Đặt t = sinx   ,  -1≤t≤1

  2t2 – 3t – 2 = 0 

t =   2 (loại ) hay t = -1/2 (nhận)

 

Vậy pt có 2 họ nghiệm   0,250,250,250,25

    c/

<=>

 

..............0.25+0.25
0,25


0,25
0,25     

0,25     Câu 2 :  1đ

Tìm hệ số của x8 trong khai triển  .


1 điểm0.5đ


0,25đ


0.25đ


Câu 3:

a) Với 4 chữ số 1; 2; 3; 4, có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 420?

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng . Xét các TH sau:

TH1: . Do nên b có 1 lựa chọn là chữ số 1; c có 2 lựa chọn (c khác a, b). Vậy có 2 số thỏa.

0.25

TH2: . Vị trí b có 3 lựa chọn, c có 2 lựa chọn. Vậy có 3. 2 = 6 số thỏa.

0.25

Tương tự như TH , khi hay ta cũng có 6 số thỏa.

0.25

Vậy có 2 + 6.3 = 20 số thỏa yêu cầu.

0.25


Câu 4:

Giải bất phương trình : .(1)

1.0 điểm

Đk :

(1)

So với điều kiện ta có

0.25đ


0.25đ


0.25đ


0.25đ


Câu 5 (1đ): Một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời và chỉ có một phương án đúng. Nếu chọn được một câu đúng thì được 2 điểm, nếu chọn 1 câu sai thì bị trừ 1 điểm. Một học sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án trả lời,tính xác suất để học sinh đó đạt được 8 điểm.           

Học sinh đó đạt được 8 điểm thì cần 6 câu đúng và 4 câu sai.

Gọi A là biến cố cần tìm.

Vậy xác suất cần tìm là: P(A)=

0.25đ

0,25đ

0.25đ

0.25đ


Câu 6: 3đ


  hình vẽ 0,5

a)  1 điểm : Mỗi giao tuyến 0,5đ  

b)  1 điểm :  Mỗi giao điểm 0,5đ.

 No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu