ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

logotruong_chinhthuc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 60 phút


MÃ ĐỀ: 123  


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:


Câu 1:  Phương trình có một nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào dưới đây

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2:  Tập xác định của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3:  Gọi là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4:  Cho hàm số có đồ thị . Tiếp tuyến với tại giao điểm của với trục tung có phương trình.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5:  Cho bốn hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số

A.  A close up of a map

Description automatically generated B. 

C.  A screenshot of a computer

Description automatically generated D.  A close up of a colorful background

Description automatically generated

Câu 6:  Giá trị của bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7:  Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 8:  Cho hàm số .Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:Description: Description: 27291965_1488192297963860_1124088858_n


A.  . B.  .

C.  . D.  .


Câu 9:  Đạo hàm của hàm số là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 10:  Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 11:  Đồ thị bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 12:  Phương trình  có tổng các nghiệm bằng:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 13:  Người ta ghép khối lập phương cạnh để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích toàn phần của khối chữ thập đó.


A.  . B.  . C.  . D.  .


Câu 14:  Cho các số thực dương , , . Khẳng định nào dưới đây Đúng?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15:  Cho hàm số . Tìm giá trị của tham số để hàm số có 3 điểm cực trị?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 16:  Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?


1

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 17:  Với , là hai số thực dương tùy ý, đặt . Giá trị của bằng

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 18:  Cho hàm số có đồ thị . Tìm giá trị thực của tham số để có tiệm cận đứng và tiệm cận đứng này đi qua .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 19:  Có bao nhiêu giá trị của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  

bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 20:  Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC ( như hình vẽ ) . Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.A picture containing indoor, table

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 21:  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính theo thể tích khối chóp .

A.  . B.  . C.   . D.  .

Câu 22:  Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23:  Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 24:  Cho hai số thực thỏa : . Giá trị của   bằng :

A.  . B.  . C.  . D. 

Câu 25:  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng , chu vi của thiết diện qua trục bằng . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 26:  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của sao cho phương trình có đúng 1 nghiệm?

A.  . B.  .

C.  . D.  .
Câu 27:  Cho các hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng cắt trục hoành, đồ thị hàm số lần lượt tại . Biết rằng Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A close up of a map

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 28:  Chọn mệnh đề SAI

A.  Hình lập phương nội tiếp được mặt cầu.

B.  Lăng trụ có đáy là tam giác đều nội tiếp được mặt cầu.

C.  Lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được mặt cầu.

D.  Hình hộp chữ nhật nội tiếp được mặt cầu.

Câu 29:  Cho mặt cầu có diện tích bằng . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 30:  Cho hình nón có đường cao bằng , bán kính đáy . Diện tích xung quanh hình nón đó là

A.  . B.  . C.  . D.  .

--- HẾT ---
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

logotruong_chinhthuc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 60 phút


MÃ ĐỀ: 256


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:


Câu 1:  Đạo hàm của hàm số là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 2:  Gọi là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm .


A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3:  Cho hàm số .Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:Description: Description: 27291965_1488192297963860_1124088858_n

A.  . B.  .

C.  . D.  .


Câu 4:  Cho bốn hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số

A.  A close up of a colorful background

Description automatically generated B. 

C.  A screenshot of a computer

Description automatically generated D.  A close up of a map

Description automatically generated


Câu 5:  Đồ thị bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A.  . B.  .

C.  . D.  .


Câu 6:  Phương trình  có tổng các nghiệm bằng:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 7:  Với , là hai số thực dương tùy ý, đặt . Giá trị của bằng

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 8:  Tập xác định của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 9:  Cho hàm số có đồ thị . Tiếp tuyến với tại giao điểm của với trục tung có phương trình.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10:  Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?
1

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11:  Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 12:  Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 13:  Phương trình có một nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào dưới đây

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 14:  Cho các số thực dương , , . Khẳng định nào dưới đây ĐÚNG?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15:  Người ta ghép khối lập phương cạnh để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích toàn phần của khối chữ thập đó.


A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 16:  Giá trị của bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 17:  Cho hàm số có đồ thị . Tìm giá trị thực của tham số để có tiệm cận đứng và tiệm cận đứng này đi qua .

A.  . B.  . C.  . D. 

Câu 18:  Cho hàm số . Tìm giá trị của tham số để hàm số có 3 điểm cực trị?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 19:  Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 20:  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của sao cho phương trình có đúng 1 nghiệm?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 21:  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính theo thể tích khối chóp .

A.  . B.  . C.  . D.   .

Câu 22:  Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23:  Cho các hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng cắt trục hoành, đồ thị hàm số lần lượt tại . Biết rằng Mệnh đề nào sau đây là đúng?A close up of a map

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .


Câu 24:  Cho hình nón có đường cao bằng , bán kính đáy . Diện tích xung quanh hình nón đó là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 25:  Chọn mệnh đề SAI

A.  Lăng trụ có đáy là tam giác đều nội tiếp được mặt cầu.

B.  Lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được mặt cầu.

C.  Hình lập phương nội tiếp được mặt cầu.

D.  Hình hộp chữ nhật nội tiếp được mặt cầu.

Câu 26:  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng , chu vi của thiết diện qua trục bằng . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 27:  Có bao nhiêu giá trị của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 28:  Cho mặt cầu có diện tích bằng . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29:  Cho hai số thực thỏa : . Giá trị của   bằng :

A.  . B.  . C.  . D.  .A picture containing indoor, table

Description automatically generated

Câu 30:  Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC ( như hình vẽ ) . Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành. 


A.  . B.  .

C.  . D.  .


--- HẾT ---


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

logotruong_chinhthuc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 60 phút


MÃ ĐỀ: 394


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:


Câu 1:  Cho hàm số . Tìm giá trị của tham số để hàm số có 3 điểm cực trị?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 2:  Phương trình có một nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào dưới đây

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3:  Phương trình  có tổng các nghiệm bằng:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4:  Cho hàm số có đồ thị . Tìm giá trị thực của tham số để có tiệm cận đứng và tiệm cận đứng này đi qua .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5:  Cho hàm số có đồ thị . Tiếp tuyến với tại giao điểm của với trục tung có phương trình.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6:  Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7:  Gọi là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm .


A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 8:  Cho các số thực dương , , . Khẳng định nào dưới đây ĐÚNG?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 9:  Người ta ghép khối lập phương cạnh để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích toàn phần của khối chữ thập đó.


A.  .

B.  .

C.  .

D.  .

Câu 10:  Tập xác định của hàm số

A.  .

B.  .

C.  . D.  .

Câu 11:  Giá trị của bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 12:  Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 13:  Với , là hai số thực dương tùy ý, đặt . Giá trị của bằng

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 14:  Cho hàm số .Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:
A.  . B.  . Description: Description: 27291965_1488192297963860_1124088858_n

C.  . D.  .

Câu 15:  Đạo hàm của hàm số là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 16:  Cho bốn hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số

A.  A close up of a map

Description automatically generated B. 

C.  A screenshot of a computer

Description automatically generated D.  A close up of a colorful background

Description automatically generated

Câu 17:  Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?


1

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 18:  Đồ thị bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A.  . B.  .

C.  . D.  .


Câu 19:  Chọn mệnh đề SAI

A. Lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được mặt cầu.

B.  Lăng trụ có đáy là tam giác đều nội tiếp được mặt cầu.

C.  Hình lập phương nội tiếp được mặt cầu.

D.  Hình hộp chữ nhật nội tiếp được mặt cầu.

Câu 20:  Cho hai số thực thỏa : . Giá trị của   bằng :

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 21:  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng , chu vi của thiết diện qua trục bằng . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 22:  Có bao nhiêu giá trị của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  

bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23:  Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 24:  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính theo thể tích khối chóp .

A.  . B.  . C.  . D.   .

Câu 25:  Cho mặt cầu có diện tích bằng . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 26:  Cho hình nón có đường cao bằng , bán kính đáy . Diện tích xung quanh hình nón đó là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 27:  Cho các hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng cắt trục hoành, đồ thị hàm số lần lượt tại . Biết rằng Mệnh đề nào sau đây là đúng?A close up of a map

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 28:  Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29:  Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC ( như hình vẽ ) . Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành. A picture containing indoor, table

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 30:  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của sao cho phương trình có đúng 1 nghiệm?

A.  . B.  .

C.  . D.  .


--- HẾT ---SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

logotruong_chinhthuc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 60 phút


MÃ ĐỀ: 485


Họ và tên thí sinh: Số báo danh:


Câu 1:  Giá trị của bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2:  Cho bốn hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số

A.  B. 

C.  D.   

Câu 3:  Phương trình có một nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào dưới đây

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4:  Số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng là:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5:  Với , là hai số thực dương tùy ý, đặt . Giá trị của bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6:  Cho hàm số có đồ thị . Tiếp tuyến với tại giao điểm của với trục tung có phương trình.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7:  Cho hàm số . Tìm giá trị của tham số để hàm số có 3 điểm cực trị?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 8:  Cho hàm số có đồ thị . Tìm giá trị thực của tham số để có tiệm cận đứng và tiệm cận đứng này đi qua .

A.  . B.  . C.  . D. 

Câu 9:  Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?


1

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10:  Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 11:  Đồ thị bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 12:  Người ta ghép khối lập phương cạnh để được khối hộp chữ thập như hình dưới. Tính diện tích toàn phần của khối chữ thập đó.


A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 13:  Cho hàm số .Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đồng biến trên khoảng:Description: Description: 27291965_1488192297963860_1124088858_n

A.  . B.  .

C.  . D.  .Câu 14:  Phương trình  có tổng các nghiệm bằng:

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15:  Đạo hàm của hàm số là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 16:  Cho các số thực dương , , . Khẳng định nào dưới đây ĐÚNG?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 17:  Tập xác định của hàm số

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 18:  Gọi là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm .


A.  . B.  . C.  . D.  . 

Câu 19:  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của sao cho phương trình có đúng 1 nghiệm?


A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 20:  Cho mặt cầu có diện tích bằng . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 21:  Cho hình trụ có bán kính đáy bằng , chu vi của thiết diện qua trục bằng . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 22:  Cho các hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng cắt trục hoành, đồ thị hàm số lần lượt tại . Biết rằng Mệnh đề nào sau đây là đúng?A close up of a map

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 23:  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính theo thể tích khối chóp .

A.  . B.   . C.  . D.  .

Câu 24:  Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 25:  Cho hai số thực thỏa : . Giá trị của   bằng :

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 26:  Cho hình nón có đường cao bằng , bán kính đáy . Diện tích xung quanh hình nón đó là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 27:  Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC ( như hình vẽ ) . Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.A picture containing indoor, table

Description automatically generated

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 28:  Có bao nhiêu giá trị của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  

bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29:  Chọn mệnh đề SAI

A.  Lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được mặt cầu.

B.  Lăng trụ có đáy là tam giác đều nội tiếp được mặt cầu.

C.  Hình hộp chữ nhật nội tiếp được mặt cầu.

D.  Hình lập phương nội tiếp được mặt cầu.

Câu 30:  Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .

A.  . B.  . C.  . D.  .

--- HẾT ---


Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

logotruong_chinhthuc

ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ TỰ LUẬN 

Thời gian làm bài : 30 phút

(Không kể thời gian phát đề)


  1. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau.

  1. (0,5 điểm) Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số .

  2. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

  3. (1 điểm) Tìm giá trị để phương trình nghiệm phân biệt. 

  1. (1 điểm) Giải phương trình: .

  2. (1 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 1 (như hình vẽ sau)

  1. Tính diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ trên (hai đáy của hình trụ ngoại tiếp hai đáy của hình lăng trụ).

  2. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ trên. ----- HẾT-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ..........................................................; Số báo danh: ............................

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu