Đề Thi Thử Đại Học Lần 1- Môn Toán - 2012- Quang DiệuSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 - LẦN 1

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Môn: TOÁN; Khối: D

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2. Gọi (d) là đường thẳng qua có hệ số góc k. Tìm k để (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho

.

Câu II (2,0 điểm)

1. Giải phương trình .

2. Giải phương trình .

Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân .

Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc , hai mặt

phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng . Tính

thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, CD theo a.

Câu V (1,0 điểm) Cho bất phương trình

Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi .

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a (2.0 điểm)

1. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm và đường tròn (C):. Lập phương trình đường

thẳng (d) đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho .

2. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng và hai điểm . Tìm

điểm M trên (d) sao cho tam giác MAB vuông tại M .

Câu VII.a (1.0 điểm) Giải hệ phương trình .

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.b (2.0 điểm)

1. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm và đường thẳng . Tìm trên đường thẳng (d) hai

điểm sao cho tam giác ABC vuông tại C và .

2. Trong không gian Oxyz, cho các điểm và đường thẳng

. Tìm điểm M thuộc (d) sao cho thể tích khối tứ diện MABC bằng 3.

Câu VII.b (1.0 điểm) Giải hệ phương trình .

 

----------------- Hết ------------------

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..............................................; Số báo danh:..............................

 

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 - LẦN 1

Môn: TOÁN; Khối: D

(Đáp án – thang điểm gồm 06 trang)

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

Câu

Đáp án

Điểm

I

(2,0 điểm)

1. (1,0 điểm)

 • Tập xác định:
 • Sự biến thiên:

Chiều biến thiên:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng

0.25

Giới hạn và tiệm cận: ; tiệm cận ngang:

; tiệm cận đứng:

0.25

Bảng biến thiên:

 

 

0.25

 • Đồ thị

 

 

0.25

2.(1,0 điểm)

Phương trình đường thẳng (d):

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): (1)

Điều kiện:

Phương trình (1) tương đương với: (2)

0.25

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B (1) có hai nghiệm phân biệt

(2) có hai nghiệm phân biệt khác 2

(*)

0.25

Đặt với là hai nghiệm của (2) và

Khi đó: (3)

0.25

Theo định lý Viet ta có:

Từ (3) và (4) suy ra: (6)

Từ (5) và (6) ta được: , thỏa (*)

Vậy, giá trị k thỏa đề bài là: .

0.25

II

(2,0 điểm)

1. (1,0 điểm)

Điều kiện: (*)

Phương trình đã cho tương đương với:

0.25

0.25

0.25

(), thỏa (*)

Vậy, phương trình có nghiệm là: ().

0.25

2.(1,0 điểm)

Đặt , phương trình đã cho trở thành:

0.25

0.25

 • Với thì

0.25

 • Với thì

Vậy, phương trình có nghiệm là: .

 

0.25

III

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Đặt

0.25

Suy ra:

0.25

0.25

Vậy .

0.25

IV

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Gọi O, M là trung điểm AB và I là trung điểm của AM.

Do tam giác ABC là tam giác đều cạnh a nên:

0.25

Vì (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với (ABCD) nên

Do . Suy ra:

Xét tam giác vuông SOI ta được:

Suy ra: .

0.25

Gọi J và H là hình chiếu vuông góc của J trên SI

Suy ra:

Do . Suy ra:

0.25

Xét tam giác vuông IJH ta được:

Vậy .

0.25

V

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Xét bất phương trình: (1)

Điều kiện:

Đặt , ta có:

Bảng biến thiên:

Suy ra:

0.25

Do nên bất phương trình đã cho trở thành:

(2)

0.25

Xét hàm số với , ta có:

Bảng biến thiên:

Suy ra:

0.25

Bất phương trình (1) nghiệm đúng

Bất phương trình (1) nghiệm đúng

Vậy, giá trị m thỏa đề bài là: .

0.25

VI.a

(2,0 điểm)

1. (1,0 điểm)

 

Đường tròn (C) có tâm và bán kính

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên AB, ta có:

0.25

Đường thẳng (d) đi qua M và có VTPT có dạng:

0.25

Đường thẳng (d) thỏa đề bài khi:

0.25

 • Với ta được
 • Với ta được

Vậy, có hai đường thẳng thỏa đề bài là: hoặc .

0.25

2.(1,0 điểm)

Phương trình tham số của (d):. Đặt

Ta có:

0.25

vuông tại M

0.25

0.25

Vậy, có hai điểm thỏa đề bài là: hoặc.

0.25

VII.a

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Xét hệ phương trình:

Điều kiện: (*)

0.25

 

Khi đó: (3)

0.25

 

Thay (3) vào (1) ta được: .

0.25

 

 • Với , thỏa (*)
 • , không thỏa (*)

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là: .

0.25

VI.b

(2,0 điểm)

(1,0 điểm)

Từ yêu cầu của bài toán ta suy ra C là hình chiếu vuông góc của A trên (d)

Phương trình đường thẳng qua A và vuông góc với (d) là:

Suy ra: .

0.25

Tọa độ C là nghiệm của hệ phương trình: .

0.25

Đặt , theo giả thiết ta có: .

0.25

 • Với
 • Với

Vậy, có hai điểm thỏa đề bài là: hoặc .

0.25

2.(1,0 điểm)

Ta có:

 

0.25

Phương trình tham số của (d):. Đặt

Ta có: .Suy ra:

0.25

0.25

 • Với
 • Với

Vậy, có hai điểm thỏa đề bài là hoặc .

0.25

VII.b

(1,0 điểm)

(1,0 điểm)

Xét hệ phương trình

Điều kiện:

0.25

Khi đó: (3)

0.25

Thay (3) vào (1) ta được:

(loại)

0.25

 • Với

Vậy, hệ phương trình có nghiệm là: .

0.25

 

-------------------------Hết-------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu