ĐÁP ÁN TOÁN 12 (TỰ LUẬN) HKI (2019-2020) Trường THPT BÌNH PHÚ



SỞ GIÁO DỤC -  ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

Trường THPT BÌNH PHÚ


ĐÁP ÁN TOÁN 12 (TỰ LUẬN) HKI (2019-2020) 


Câu 1. ( 0,8 điểm) Định m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi

 


Câu 2. ( 0,8 điểm)  Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên .

 

 


Câu 3. ( 0,8 điểm) Giải phương trình:   


Câu 4. ( 0,8 điểm) Giải bất phương trình:

Đk:  

Ta có:

      

          Kết hợp điều kiện  


Câu 5. ( 0,8 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh a , tam giác  SBA vuông tại B , tam giác SAC vuông tại C . Biết góc giữa hai mặt phẳng và bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABC  theo a.

Gọi là trung điểm của Gọi sao cho

Do là trọng tâm của  

Gọi là trung điểm của thì .

Ta có   

Vậy  


-----Hết-----





No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu