ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN – KHỐI 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN HỮU TRANG     


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ KIỂM TRA  HK I Năm học: 2019 – 2020

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Môn : TOÁN – KHỐI 10

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG           Thời gian làm bài: 90 phút

            TRẦN HỮU TRANG                             (không tính thời gian phát đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. ( 1,0  điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau: .

Câu 2. ( 2,0  điểm) Giải các phương trình sau:


 1. .

 2. .

Câu 3. (2,0  điểm) 

 1. Lập bảng biến thiên và vẽ parabol .

 2. Xác định parabol  biết rằng parabol đó đi qua các điểm .

Câu 4. (1,0  điểm)  Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa .

Câu 5. (1,0  điểm)  Giải phương trình .

Câu 6. (2,0  điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ , cho .

 1. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành.   

 2. Tìm tọa độ điểm M sao cho .


Câu 7. (1,0  điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tìm tọa độ chân đường cao xuất phát từ đỉnh C.---------HẾT---------


Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: SBD:

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019-2020

  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG       Môn : TOÁN  10

             TRẦN HỮU TRANG Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Câu

Đáp án

Điểm

1.(1.0điểm)


 .

ĐK: .

0.5

0.25

0.25


2.(2.0điểm)

Câu 2. ( 2,0  điểm) Giải các phương trình sau:


 1. .

 2. .


Suy ra:  


 1.  


0.25

0.5

0.250.25

0.5

0.25

3.(2.0điểm)

 1. Lập bảng biến thiên và vẽ parabol .

 2. Xác định parabol  biết rằng parabol đó đi qua các điểm .

a.

+) Tập xác định

+) Tọa độ đỉnh  

+) Trục đối xứng  

+) HS đồng biến , nghịch biến

+) Bảng biến thiên

+) Bảng giá trị

x

0

1

2

3

4

y

-1

-4

-5

-4

-1


+) Vẽ.

b. Xác định parabol  biết rằng parabol đó đi qua các điểm .

Do parabol đi qua 3 điểm nên:

 

Vậy:


0.25


0.25

0.25

0.25
0.25


0.25

0.25

0.254.

(1.0điểm)

Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa .

  

Để pt có 2 nghiệm phân biệt :

 

0.250.250.25x2đ5.

(1.0điểm)

Giải phương trình .

ĐK:

PT:0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

6.

(2.0điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ , cho .

 1. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành   

 2. Tìm tọa độ điểm M sao cho .


 1. Gọi D(x;y)

ACBD là hình bình hành

        Vậy  D(1;4)

 1.  

      

               

Vậy .
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

7.

(1.0điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tìm tọa độ chân đường cao xuất phát từ đỉnh C.


Gọi .

Theo đề:  

  

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho trọn điểm.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu