ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 10 TRƯỜNG TH, THSC, THPTNGÔ THỜI NHIỆMTRƯỜNG TH, THSC, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

--------------------------

Năm học: 2019 -2020

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN -  KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

------------------------------------

ĐỀ LẺBài 1.(2.0 điểm) Cho hàm số

có đồ thị như hình vẽ:

  1. Lập bảng biến thiên của hàm số

  2. Xác định các hệ số và 

viết công thức của hàm số


Bài 2.(2.0 điểm) Giải các phương trình sau: 

Bài 3.(1.0 điểm) Cho phương trình: . Tìm để phương trình vô nghiệm.

Bài 4.(1.0 điểm) Máy tính bỏ túi  được bán cho học sinh với giá 400.000 đồng  mỗi chiếc. Ba trăm học sinh sẵn sàng mua ở mức giá đó. Khi giá bán mỗi chiếc tăng thêm 100.000 đồng thì sẽ có ít hơn 30 học sinh sẵn sàng mua ở mức giá đó. Hỏi giá bán mỗi chiếc máy tính bỏ túi bằng bao nhiêu sẽ tạo doanh thu tối đa?

Bài 5.(1.0 điểm) Cho đều có cạnh bằng 4 (cm). Tính  

Bài 6.(3.0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm

  1. Chứng minh: lập thành một tam giác.

  2. Tìm tọa độ trọng tâm của

  3. Tính-Hết-

TRƯỜNG TH, THSC, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

--------------------------

Năm học: 2019 -2020

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN -  KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

------------------------------------

ĐỀ CHẴN


Bài 1.(2.0 điểm) Cho hàm số  

có đồ thị như hình vẽ: 

  1. Lập bảng biến thiên của hàm số

  2. Xác định các hệ số và 

viết công thức hàm số


Bài 2.(2.0 điểm) Giải các phương trình sau:

Bài 3.(1.0 điểm) Cho phương trình .Tìm để phương trình có hai nghiệm.

Bài 4.(1.0 điểm) Ông A có một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi . Ông A dự định bán một phần của mảnh đất trên sao cho mảnh đất còn lại sau khi bán là một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật ban đầu. Tìm số tiền lớn nhất mà ông A nhận được khi bán đất, biết giá tiền đất khi bán là đồng.

Bài 5.(1.0 điểm) Cho đều cạnh . Tính

Bài 6.(3.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm

  1. Chứng minh: lập thành một tam giác

  2. Tìm tọa độ là trọng tâm của

  3. Tính


-Hết-


TRƯỜNG TH, THSC, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

--------------------------

Năm học: 2019 -2020

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN -  KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ LẺ

CÂU

ĐÁP SỐ

HƯỚNG DẪN CHẤM

THANG ĐIỂM

1a

- đúng tọa độ đỉnh: 0.25

- đúng chiều biến thiên: 0.5

- đúng 2 đầu mút: 0.25
1.0

1b

Ta có:  

- Sử dụng dữ kiện từ đồ thị 

Lưu ý: HS có thể dùng dữ kiện (P) qua 2 điểm A & I.

0.25 


0.25x2

Vậy hàm số là:


0.25

2a

- Mỗi bước đúng HS được (0.25)


Lưu ý: HS thay bước 4 bằng câu kết luận nghiệm vẫn được trọn điểm.  

0.25 x 4

2b0.25

- Giải được nghiệm TH1 


0.25

- Giải được nghiệm TH2 


0.25

Vậy phương trình có nghiệm


0.25

3


0.25

PT vô nghiệm


0.25x2

Vậy thì phương trình vô nghiệm.


0.25

4

Gọi (ngàn đồng) là giá bán máy tính cần đặt ra .

Giá chêch lệch sau khi tăng: .


0.25

Số máy tính bán ra bị giảm với giá :  

Số máy tính bán được với giá là:


0.25

Tổng doanh thu bán được với giá :


0.25

Để doanh thu  tối đa thì đạt giá trị lớn nhất.

Ta có:

Vậy lớn nhất khi (thỏa ĐK)

Vậy giá máy tính cần bán là 700 (ngàn đồng)

- HS có thể dùng cách khác để tìm doanh thu lớn nhất.

0.25

5

- Công thức đúng

0.5


0.25


0.25

6a

Lưu ý: HS lập cặp Vectơ khác hoặc dùng cách chứng minh khác đúng vẫn trọn điểm.

0.25

Ta có:  

0.25

không cùng phương


0.25

Vậy lập thành tam giác


0.25

6b

Gọi là trọng tâm  


0.25

Ta có:  


0.25


0.25

Vậy tọa độ


0.25

6c

- Nếu HS lập cặp vectơ ở câu a thì không cần tính lại.

0.25


0.25

 


0.5

TRƯỜNG TH, THSC, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

--------------------------

Năm học: 2019 -2020

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN -  KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ CHẴN


CÂU

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐIỂM

1a

- đúng tọa độ đỉnh: 0.25

- đúng chiều biến thiên: 0.5

- đúng 2 đầu mút: 0.25
1.0

1b

Ta có: 

- Sử dụng dữ kiện từ đồ thị 


0.25 


0.25x2

Vậy hàm số là:


0.25

2a
0.5
0.25

0.25


2b

Phương trình

Đặt . Phương trình đã cho trở thành: .0.5

, thay vào ta có:- Giải được nghiệm.


0.25

Vậy .


0.25

3


0.25

PT có hai nghiệm


0.25


0.25

Vậy thì phương trình có hai nghiệm.


0.25

4

Gọi chiều rộng và chiều dài ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật lần lượt là  

Chu vi ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật bằng nên ta có phương trình: 

0.25

Diện tích của mảnh đất được bán là:

Dấu xảy ra 

Diện tích đất lớn nhất được bán là0.5

Vậy số tiền lớn nhất mà ông A nhận được khi bán đất là: 

(đồng)


- HS có thể dùng cách khác để tìm giá trị lớn nhất.

0.25

5

- Công thức đúng

0.5


0.25x2

6a


0.25

Ta có:

Lưu ý: HS lập cặp vectơ khác hoặc dùng cách chứng minh khác đúng vẫn trọn điểm.

0.25

không cùng phương


0.25

Vậy lập thành tam giác


0.25

6b

Gọi là trọng tâm của


0.25

Ta có:


0.25


0.25

Vậy tọa độ


0.25

6c

Ta có:


0.25


0.25


0.5

-Hết-


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu