ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN HỌC - Lớp 11 TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH


Đề chính thức

Chữ ký của GT:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019-2020)

MÔN : TOÁN HỌC - Lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(không kể thời gian phát đề)


SBD: Họ tên học sinh: Lớp:Bài 1 ( 2 điểm ). Giải các phương trình sau:

1)  

2)  

Bài 2 ( 3 điểm ).

1) Tìm hệ số của trong khai triển nhị thức .

2) Gieo một con súc sắc 2 lần. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 2 lần gieo không vượt quá 5.

3) Cho 17 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 17. Chọn ngẫu nhiên ra 6 tấm thẻ. Tính xác suất để có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 3 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 4.

Bài 3 ( 2 điểm ).

1) Tính 6 số hạng đầu của dãy số cho bởi công thức .

2) Cho cấp số cộng biết , công sai . Tính .

3) Tìm biết ba số sau theo thứ tự lập thành một cấp số cộng: .

Bài 4 ( 1,5 điểm ). Cho hình chóp , có đáy là hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm .

1) Chứng minh .

2) Gọi lần lượt là trung điểm . Chứng minh

Bài 5 ( 1,5 điểm ). Cho hình chóp , có đáy là hình vuông tâm , .

1) Chứng minh .

2) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Chứng minh .

--- Hết ---

Bài 1: ( 1 điểm )

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

 


Bài 2.

1)

   

                   

                    

 

Hệ số của  

2)  

 

 

 

3) Tứ 1 đến 17 có:  

Chọn  

 

 

          

Bài 3. ( 2 điểm )

1)

 

 

 

 

 

 

2)  

           

           

3)  

là CSC  

 

 


Bài 4.( 1,5 điểm ) 

1)

 

  

 

 

 

2)

C/m:   

 

Bài 5.


1) 
 1)  

Có giải thích BD vuông AC,SA 

 

2)

 

 


--- Hết ---

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu