ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn TOÁN` - Lớp 10 Trường THPT Hồ Thị BiTrường THPT Hồ Thị Bi

🟉

 Tên học sinh: …

 Số báo danh: …


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (2019-2020)

Môn TOÁN` - Lớp 10 

________________________


Thời gian làm bài 90 phút


Câu 1 (1 điểm)

Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 2 (1 điểm)

Xác định Parabol (P): biết (P) có trục đối xứng và đi qua điểm .

Câu 3 (2 điểm)

Giải các phương trình sau:

a)

b)

Câu 4 (1,75 điểm)

Cho phương trình (m: tham số)

a) Tìm m để phương trình có một nghiệm . Tính nghiệm còn lại.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa .

Câu 5 (0,75 điểm)

Chứng minh bất đẳng thức sau:

Câu 6 (2,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác

a) Tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh tam giác cân tại

b) Tìm điểm có hoành độ bằng sao cho

c) Tìm tọa độ trực tâm của tam giác  

Câu 7 (1 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm , tìm điểm nằm trên đường thẳng sao cho vecto có độ dài nhỏ nhất.


---Hết---

Trường THPT Hồ Thị Bi

🟉


HƯỚNG DẪN CHẤM

KT.HK1.1920 - TOÁN 10

________________________CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM


Câu 1

(1 đ )


Điều kiện:

                    

Vậy


0.250.25


0.25


0.25

Câu 2

(1 đ)

Từ

Vậy

0.25


0.25

0.25


0.25

Câu3a

(1đ )

Vây

0.25


0.25

0.25


0.25

Câu3b

(1đ)


Đặt

pt

Vậy

0.250.25
0.250.25

câu 4a (1đ)

Thế x=2 vào pt, ta được 

TH: m=1 pt =>Nghiệm còn 1ại 1à

TH: m=-5 pt =>Nghiệm còn 1ại 1à


0.250.25
0.25
0.25

câu 4b (0.75đ)

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

0.25
0.250.25


Câu 5

(0,75 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau:0,25


, đúng

0,25


Vậy bất đẳng thức được chứng minh

0,25

Câu 6

(2,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác

a. Tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh tam giác cân tại

b. Tìm tọa độ trực tâm của tam giác  

c. Tìm điểm có hoành độ bằng sao choa. 

0,25

0,25


Ta có

tam giác cân tại

0,25

0,25


b.

0,25


0,25


Vậy

0,25


c. 0,25


 

0,25


  Vậy

0,25

Câu 7

(1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm , tìm điểm nằm trên đường thẳng sao cho vecto có độ dài nhỏ nhất.0,25


0,25


nhỏ nhất nhỏ nhất


0,25


Vậy

0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu