ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN – LỚP 10 Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị ĐịnhSở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1. (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số  

Bài 2. (1.0 điểm) Viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm .

Bài 3. (1.0 điểm) Giải  phương trình:

Bài 4. (1.0 điểm) Giải hệ phương trình:  

Bài 5. (1.0 điểm) Giải phương trình:

Bài 6. (1.0 điểm) Cho lục giác ABCDEF. Chứng minh:

Bài 7. (1.0 điểm) Cho . Tìm tọa độ của

Bài 8. (1.0 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau:

      ()

Bài 9.

a. (0,5 điểm) Xác định Parabol (P): y = ax2 +bx + 2, biết rằng (P) qua A (3 ; - 4) và có trục đối xứng là: x =

b. (0,5 điểm) Giải  phương trình:       

Bài 10. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A (1;2), B (-1;1), C (5; -1)

a. Tính số đo góc  của ∆ABC.

b. Tìm trực tâm K của ΔABC.

----------- HẾT ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .............................

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bài

Nội Dung

Điểm

Bài 1

Hàm số xác định  

TXĐ:  

0.50.5

Bài 2

 

 0.75


0.25

Bài 3

Giải  phương trình :

   0,25


0,25


0,25

0,25

Bài 4
1.0

Bài 5

ĐK:

Vậy phương trình có 1 nghiệm  0,25

0,250,250,25


Bài 6

Cho lục giác ABCDEF. Chứng minh :
0,5

0,25

0,25

Bài 7

.

Ta có:

0,25


0,25

0,25

0,25


Bài 8

Áp dụng bất  đẳng thức Cauchy cho 2 số dương , có:

Tương tự:

                

Dấu "=" xảy ra0,250,25
0,25

0,25Bài 9

a./ Xác định Parabol (P) : y = ax2 +bx + 2 , biết rằng (P) qua A( 3 ; - 4) và có trục đối xứng là : x=  

= > y = x2 - x + 2

b./ Giải  phương trình :     (*) 

Đặt t = ( t ≥ 0)

  (*) => t2 – 3t – 4 = 0 =>  t = - 1 ( loại )  hoặc t = 4 ( nhận )

 Với t = 4 => x = 2 hay x = - 7 

 Vậy S  =
0,250,25
0,25


0,25

Bài 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với  A(1;2), B(- 1; 1) , C(5; -1)

           a./ Tính số đo góc của  ∆ ABC

          cos =

   = > ≈ 116,560

          b./Tìm trực tâm K của ΔABC                            

  Gọi K(x; y) là trực tâm của ΔABC
0,25

0,25


0,25x2

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu