KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 12 TRƯỜNG THCS, THPT QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 01 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 12

Thời gian làm bài: 30 phút

(4 câu tự luận)

(không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 1,0 điểm)

Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số .

Câu 2: ( 1,0 điểm) 

Giải các phương trình :

         a) 

        b)

Câu 3: ( 1,0 điểm) 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

đạt cực đại tại .


Câu 4:( 1,0 điểm) 

Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.  

b) Tính thể tích khối nón.


---HẾT---

(Giám thị không giải thích gì thêm.)
Họ và tên thí sinh:..............................................................Số báo danh: .....................SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ


 


( Đề kiểm tra có 01 trang )

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 12

Thời gian làm bài: 30 phút

(4 câu tự luận)

(không kể thời gian phát đề)Câu 1: (1,0 điểm) 

Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số .

Câu 2: (1,0 điểm) 

Giải các phương trình :

         a) 

        b)

Câu 3: (1,0 điểm) 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

đạt cực tiểu tại .


Câu 4: (1,0 điểm) 

Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.  

b) Tính thể tích khối nón.


---HẾT---

(Giám thị không giải thích gì thêm.)
Họ và tên thí sinh:..............................................................Số báo danh: .....................

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu