ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT THẠNH LỘCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC MÔN TOÁN – KHỐI 11 - Thời gian 90 phút 

 

(Không được sử dụng tài liệu)Bài 1:  (1,5 điểm) Giải các phương trình:

a. b.

Bài 2: (1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển .

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình với .

Bài 4: (1 điểm) Đội văn nghệ của nhà trường gồm học sinh lớp 11A, học sinh lớp 11B và học sinh lớp 11C. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ đội văn nghệ trên để biểu diễn trong lễ sơ kết. Tính xác suất sao cho  lớp nào cũng có học sinh được chọn ?

Bài 5: (2 điểm)

a. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết {u5+3u3-u2=-21 3u7-2u4=-34

b. Tính tổng S=4+25-165-345+…-140-7185

Câu 6: (3,5 điểm Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB // CD, AB = 2CD và O là giao điểm của AC, BD. Gọi K, H, N lần lượt là trung điểm AD, DC, SO.

a. Tìm giao tuyến của (SAC) và (KHN), (SAC) và (SBD).

b. Tìm giao điểm của đường thẳng SB và (KHN).

c. Chứng minh OM song song (SAB), với M là điểm trên cạnh SC sao cho SM=2MC.

d. Tìm thiết diện của hình chóp S. ABCD bị cắt bởi (KHN).SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC MÔN TOÁN – KHỐI 11 - Thời gian 90 phút 

 

(Không được sử dụng tài liệu)Bài 1:  (1,5 điểm) Giải các phương trình:

a. b.

Bài 2: (1 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển .

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình với .

Bài 4: (1 điểm) Đội văn nghệ của nhà trường gồm học sinh lớp 11A, học sinh lớp 11B và học sinh lớp 11C. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ đội văn nghệ trên để biểu diễn trong lễ sơ kết. Tính xác suất sao cho  lớp nào cũng có học sinh được chọn ?

Bài 5: (2 điểm)

a. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết {u5+3u3-u2=-21 3u7-2u4=-34

b. Tính tổng S=4+25-165-345+…-140-7185

Câu 6: (3,5 điểm Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB // CD, AB = 2CD và O là giao điểm của AC, BD. Gọi K, H, N lần lượt là trung điểm AD, DC, SO.

a. Tìm giao tuyến của (SAC) và (KHN), (SAC) và (SBD).

b. Tìm giao điểm của đường thẳng SB và (KHN).

c. Chứng minh OM song song (SAB), với M là điểm trên cạnh SC sao cho SM=2MC.

d. Tìm thiết diện của hình chóp S. ABCD bị cắt bởi (KHN).


ĐÁP ÁN TOÁN 11 – HKI 1920


Đề

Đáp án

Điểm

Bài 1: 

 a) 

a)

0,25

0,25

0,25

b) b)

             

0,25

0,25

0,25

2.

(1đ)

0,25đ

       

0,25đ

Số hạng chứa .

0,25đ

Số hạng cần tìm:

0,25đ

3. (1đ)

ĐK:

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4. (1đ)

0,25đ

Gọi A: "trong 4 học sinh lớp nào cũng có học sinh được chọn"

TH1: 1 lớp A, 1 lớp B, 2 lớp C có cách

TH2: 1 lớp A, 2 lớp B, 1 lớp C có cách

TH3: 2 lớp A, 1 lớp B, 2 lớp C có cách
0,25đ

0,25đ

0,25đ

5a (1.0đ)

  1. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết {u5+3u3-u2=-21 3u7-2u4=-34{u1+4d+3u1+2d-u1+d=-21 3u1+6d-2u1+3d=-34  {3u1+9d=-21 u1+12d=-34  {u1=2 d=-3 

0.25


0.25

0.25

5b (1.0đ)

b) Tính tổng S=4+25-165-345+…-140-7185
u1=4,un=-7185, d=-185

un=u1+n-1d⟺n=42

S=-146585

0.5

0.25

0.256a(1,5đ)

0.5


0.25


0.250,25


0.25

6b

 

0.25


0.25


NE cắt SB tại F

0.25


0.25

6c

0.25


0.25

6d

Nx cắt SA tại Q, cắt SC tại P

Đúng 3 ý trong 5 ý được 0.25đ


Vậy thiết diện là ngũ giác KHPFQ

0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu