ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 12 TRƯỜNG THCS, THPT WELLSPRINGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

WELLSPRING


ĐỀ CHÍNH THỨC

( Đề kiểm tra gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 12

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh : …………………………………….Số báo danh : ……………


PHẦN TỰ LUẬN (4.0 Điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số :  

Câu 2 (1 điểm):

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số :   xác định trên đoạn  

Câu 3 (1 điểm):

a) Giải phương trình :  

b) Giải bất phương trình :

Câu 4 (1 điểm): 

Cho hình nón có thiết diện qua trục của nó là một tam gíác vuông cân , cạnh góc vuông bằng .

-----------------------------------------------

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón

b) Tính thể tích khối nón

------ Hết ------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU

NỘI DUNG ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số :  

1 điểm


0,25đ


0,25đ


Bảng biến thiên

0,25đ


HS đồng biến trong các khoảng :  

HS nghịch biến trong các khoảng :  

0,25đ

2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số :   xác định trên đoạn  

1 điểm


 

0,25đ0,25đ


0,25đ


maxy= ,  miny=

0,25đ

3

Giải các phương trình sau :

1 điểm


a) Giải phương trình :  

0,5đ


0,25đ


0,25đ


b)

0,5đ


0,25đ0,25đ
4

Cho hình nón có thiết diện qua trục của nó là một tam gíác vuông cân , cạnh góc vuông bằng .-----------------------------------------

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón

b) Tính thể tích khối nón

1 điểm


a) Tính diện tích xung quanh của hình nón

0,5đ


Bán kính hình tròn đáy :  

0,25đ


 

0,25đ

b) Tính thể tích khối nón

0,5đ


Chiều cao hình nón :  

0,25đ


Thể tích khối nón :  

0,25đ

----------- HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu