ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 10 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  2019-2020

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN MÔN : TOÁN 10

(Thời gian làm bài : 90 phút)Bài 1 (0,5đ).  Xác định các tập hợp : 

    a)   b)  

Bài 2 (1đ).   Tìm tập xác định của hàm số : 

a) b)

Bài 3 (2đ). Giải các phương trình sau:

a) b)

c)

Bài 4 (1đ). Tìm m để phương trình : vô nghiệm.

Bài 5 (0,75đ). Xác định parabol biết có trục đối xứng là  

           và (P) đi qua điểm

Bài 6 (0,75đ). Với mọi số thực . Chứng minh rằng :     


Bài 7 (1đ). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a, M là trung điểm AB. Tính theo a

           các tích vô hướng   ;  .


Bài 8 (3đ). Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có  

 a) Biết tứ giác ABCD là hình bình hành, tìm tọa độ điểm D. 

b) Tìm tọa độ điểm H là trực tâm của tam giác ABC. 

 c) Tìm tọa độ điểm M sao cho tam giác MAB vuông cân tại B.


-------------HẾT------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu