ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Toán - Khối 11 TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH: 2019 - 2020

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Toán - Khối 11   

  TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (2,0 điểm)  Giải phương trình lượng giác:

  1.  

Câu 2 ( 2,0 điểm ): Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:

  1. Lẻ và có 4 chữ số khác nhau;

  2. Chẵn, có 3 chữ số khác nhau và số đó nhỏ hơn hoặc bằng 478

Câu 3. (1,0 điểm) Một hộp có 13 viên bi đôi một khác nhau, trong đó có 6 viên bi trắng, 7 viên bi đỏ. Tính xác suất để lấy ngẫu nhiên ra 5 viên bi trong đó có đúng 3 viên bi trắng ?

Câu 4 ( 1,0 điểm ): Giải phương trình  

Câu 5. (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển  

Câu 6. (3,0 điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AD, BC, SA

a) Tìm ;  

b) Tìm giao tuyến với . Tìm giao điểm Q của SB với  

c) Tìm thiết diện tạo bởi với hình chóp SABCD


------------ Hết ------------

      No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu