ĐỀ THI CUỐI KỲ 1Năm học 2019-2020Ngày 17 - 12 - 2019Môn: TOÁN - Khối lớp: 11
ĐỀ THI CUỐI KỲ 1

Năm học 2019-2020

Ngày 17 -  12  -  2019

Môn: TOÁN - Khối lớp: 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)BÀI 1 (3 điểm)  GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCBÀI 2. (1 điểm) BÀI TOÁN ĐẾM

 

  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?
BÀI 3: (1 điểm)  NHỊ THỨC NEWTON

  Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển 


BÀI 4: (1 điểm) XÁC SUẤT


Lớp 11A có 40 học sinh, trong đó có 25 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để đi hội trại 9/1. Tính xác suất để trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ.BÀI 5: (1 điểm) GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:BÀI 6: (3 điểm) HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB // CD và AB = 2CD. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của SC, BC, CD; O là giao điểm của AC và BD.

1) Chứng minh IJ // (SAB); JK // ((SBD)

2) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), (AIJ) và (SCD).

3) Tìm giao điểm của OI và mặt phẳng (SKJ).


HếtĐỀ THI CUỐI KỲ 1

Năm học 2019-2020

Ngày 17 -  12  -  2019

Môn: TOÁN - Khối lớp: 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


BÀI 1 (3 điểm)  GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Câu 

Đáp án

1a

…………………………………………………………………………0,25đ

…………………………………………………………………………0,25đ

………………………………………………………………0,25đ+0,25đ

1b

…………………………………………………………0,25đ

…………..…………………………………………………………0,25đ

…………………………………………………………0,25đ+0,25đ

1c

……………………………………………………………..0.25đ

……………………………………………………………..0.25đ

………………………………………………………..0.25đ+0,25đ


BÀI 2. (1điểm) BÀI TOÁN ĐẾM

 

 Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?


Câu 

Đáp án

2

Gọi số có 4 chữ số là ().  ………………………………. 0.25

Chọn có 4 cách.           ………………………………. 0.25 

Chọn có 8 cách.                               ………………………………. 0.25 

Chọn có 7 cách.

Chọn có 6 cách.

Vậy có số.                   ………………………………. 0.25 


BÀI 3: (1 điểm)  NHỊ THỨC NEWTON

 Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển 

Câu 

Đáp án

3

Số hạng tổng quát :                   …………………. 0.25

                            …………………. 0.25

Suy ra : k=5 …………………. 0.25

Vậy hệ số của số hạng chứa là:   ……………. 0.25


BÀI 4: (1 điểm) XÁC SUẤT

 Lớp 11A có 40 học sinh, trong đó có 25 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để đi hội trại 9/1. Tính xác suất để trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ.

Câu 

Đáp án

4

.                         ………………………………. 0.25         

A: "có ít nhất 2 học sinh nữ"               ………………………………. 0.25 

.  ………………………………. 0.25 

.                    ………………………………. 0.25 

BÀI 5: (1 điểm) GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:

Câu 

Đáp án

5

Điều kiện:                 ………………………………. 0.25

Pt   ………………………………. 0.25 

……             ………………………………. 0.25 

                                          ………………………………. 0.25 BÀI 6: (3 điểm) HÌNH HỌC KHÔNG GIAN


 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB // CD và AB = 2CD. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của SC, BC, CD; O là giao điểm của AC và BD.

1) Chứng minh IJ // (SAB); JK // ((SBD)

2) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), (AIJ) và (SCD).

2)Tìm giao điểm của OI và mặt phẳng (SKJ).


Câu 

Đáp án

6

Hình vẽ

6a

* Cm: IJ // (SAB)

IJ // SB (…..)

SB (SAB)

IJ // (SAB)

* Cm:  JK // (SBD)

JK // BD (….)

BD (SBD)

JK // (SBD)


6b

* Tìm giao tuyến của (SAB) và  (SCD)

+ S (SAB) (SCD)

+ AB // CD (…..)

   AB (SAB)

   CD (SCD)

Sx = (SAB) (SCD) (Với Sx // AB // CD)

* Tìm giao tuyến của (AIJ) và (SCD)

+ I (SAE) (SBC)

+ Trong (ABCD), AJ CD = H

   AJ (AIJ)

   CD (SCD)

SH = (AIJ) (SCD)


6c

Tìm giao điểm của OI và (SKJ).

* Trong (ABCD), AC KJ = M

* Trong (SAC), OI SM = K

    KOI

    KSM (SKJ)

K = OI (SKJ)Hết


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu