ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Toán (Khối 10) TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNSỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TPHCM   ĐỀ THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN                         Môn: Toán (Khối 10)

-------------                                            Thời gian: 90 phút


  1. (4đ) Giải các phương trình sau:

  2. (3đ) Cho phương trình :

    1. Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó

    2. Tìm m để phương trình có nghiệm.

    3. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, xthỏa:

Câu 3. (3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có

a. Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác ABC.

b. Tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC.

c. Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục tung sao cho  

---Hết---


MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề

Số câu

Mức nhận thức

1

2

3

4

Giải phương trình

4

1a

1b

1c

1dĐịnh m thỏa điều kiên cho trước

3

2a

2b

2cHệ trục tọa độ - Tích vô hướng

3

3a

3b


3c


Số điểm

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI 10 – HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu 1:  

Điều kiện:

Đk:

Đặt

Câu 3. 

a. . Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác ABC.


Ta có:

tam giác ABC vuông tại A.

 


b. Tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC.

Ta có

  

              

H là chân đường cao kẻ từ A


Câu 2:


Để phương trình có nghiệm kép

Nghiệm kép là:

  1. Tìm m để phương trình có nghiệm.

TH1:

Thế

nhận

TH2: Để phương trình có nghiệm

Vậy thỏa ycbt.

  1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, xthỏa:

Để phương trình có hai nghiệm

Ta có:

Vậy thỏa ycbt.


 c. . Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục tung sao cho

Vậy ,  


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu