ĐỀ THI HỌC KÌ I Toán (Khối 11) TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNSỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TPHCM ĐỀ THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN Môn: Toán (Khối 11)

------------- Thời gian: 90 phút


Bài 1: (4.0đ)  Giải các phương trình sau: 

a)

b)

c)

d)

Bài 2: (1.0đ)  Một lớp có 40 học sinh  gồm 22 nam và 18 nữ. Chọn một nhóm gồm 3 học sinh.   Tính xác suất để 3 học sinh được chọn đó có ít nhất 1 nữ.

Bài 3: (1.0đ) Cho cấp số cộng (un) thỏa: . Tìm .

Bài 4 : (1.0đ) Tìm hệ số của x3 trong khai triển biểu thức

Bài 5: (3.0đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, F lần lượt là trung điểm của AB, SB .

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và (SCD)

b) Tìm giao điểm H của đường thẳng SC và mặt phẳng (AFD).

c) Gọi N là trung điểm SM. Chứng minh rằng: NO // (SCD).

----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC TOÁN 11-HỌC KÌ 1

câucâu1a

 


1d

đk


1b

  

 

cos2x.sin -  sin2x.cos  =    

 2


Số phần tử không gian mẫu : .

Gọi A là biến cố "trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một nữ"


Xác suất của A: P(A)  =


1c

  (cos3x – sin3x)  +  (cos4x – sin4x) = 0

  (cosx – sinx )(1 + sinxcosx) + (cos2x – sin2x) = 0

  (cosx – sinx ).( 1 + sinx.cosx + cosx + sinx) = 0

  (cosx – sinx )[ sinx(1 + cosx) + (1 + cosx)] = 0

  (cosx – sinx )(1 + cosx)(1 + sinx) = 0

         

 


3


4

Số hạng tổng quát

                                           =

Số hạng chứa x3 ứng với 3k- 12  = 3

Vậy hệ số chứa x3 là  -2916


5a

a)  

   (1)5

C:\Users\Thinkpad\Documents\5.png


5b

b) *Chọn (SBC) chứa SC.

Ta có :

  
5c

c) Chứng minh NO // (SCD).

Vẽ MO cắt DC tại K

Xét tam giác MSK có NO là đường trung bình,  suy ra NO //SK
Ta có  

Suy ra NO // (SDC).MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề

Số câu

Mức nhận thức

1

2

3

4

Giải phương trình

4

1a

1b

1d


1c


Xác suất

1


2
Cấp số cộng

1


3Nhị thức Newton

1


4Giao tuyến

1

5a
Giao điểm

15b


Đường thẳng song song mp

1
5c

Số điểm


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu