ĐỀ THI HỌC KỲ I Toán - lớp 11 TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂNSỞ GD – ĐT  TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN

ĐỀ THI HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán -  lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 01 trang

----------------------

Câu 1. (2đ) Giải các phương trình lượng giác sau:

a. (1đ) .

b.(1đ) .

Câu 2. (1đ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển:

Câu 3. (1đ) Tìm cấp số cộng biết:

Câu 4. (2đ) Cho

 1. (0,75đ)  Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

 2. (0,75đ)  Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

 3. (0,5đ)    Gọi là tập các số có bốn chữ số khác nhau được lập từ tập . Lấy ngẫu nhiên một số từ tập tính xác suất số lấy được là một số chia hết cho

Câu 5. (1đ) Tìm ảnh của đường tròn qua phép tịnh tiến , với  

Câu 6. (3đ) Cho hình chóp có đáy là hình thang với đáy lớn Gọi lần lượt là trung điểm của  

a. (1đ)     Tìm giao tuyến của  

c. (1đ)     Chứng minh rằng  

b. (0.5đ)  Tìm giao điểm của  

d. (0.5đ)  Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng  


- HẾT -

(Giám thị không giải thích gì thêm)


HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu

Nội dung

Điểm


1

a
0,5

                                   0,5
b


0,50,5
2

Số hạng tổng quát0,5

Số hạng không chứa .


0,5


3

Gọi lần lượt là số hạng đàu và công sai của cấp số cộng. Ta có:


0,5
0,5
4

a

Số đó có dạng với .

 • có 7 cách chọn.

 • cách chọn.

Suy ra có: số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ .

0,75
b

Số đó có dạng với .

+ Vì chia hết cho 5 suy ra .

+TH 1: 

 • , suy ra có 1 cách chọn.

 • cách chọn.

Suy ra có 210 số.

0,5

+TH 2:

 •  , suy ra có 1 cách chọn.

 • , suy ra có 6 cách chọn.

 • .

Suy ra có số.

Vậy có số.


0,25
c

Số có 4 chữa số khác nhau có dạng , vì chia hết cho 4 nên là số chia hết cho 4.

+ TH 1:

 • , suy ra có 4 cách chọn .

 • cách chọn.

 • Suy ra có .

+TH 2: , suy ra có 10 cách chọn.

 • suy ra có 5 cách chọn.

 • suy ra có 5 cách chọn.

 • Suy ra có số.

+Vậy có số.

 • Ta có .

 • Gọi là biến cố '' Số đó chia hết cho 4'', suy ra .

Vậy .

0,5


5


Ta có  

0.25

hay


0.25

 

Vậy ảnh của qua là đường tròn


0.5

6


 

0.25

a

Trong gọi là giao điểm của   

Ta có     (1)


0.25

Mặt khác

    (2)

Từ (1) và (2) suy ra
0.5

b

Ta có 

 0.5

Ta có (đpcm)0.5

c.

Trong

0.25

Ta có 0.25

d.

Trong thì  

0.25

Ta có 

 

Suy ra thiết diện tạo của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng là tứ giác0.25


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu