HÀM PHỨC BIẾN SỐ PHỨC _08TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                     KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA SPKHTN                                             HỌC KỲ …….NĂM HỌC 200……200…..

                                                                                    KHÓA HỌC :200….-200…

 

                  ĐỀ THI HỌC PHẦN :        HÀM PHỨC BIẾN SỐ PHỨC

                   SỐ ĐVHP : 04

                  DÀNH CHO LỚP       Toán khóa 28….Tại ….

                  Thời gian làm bài :   150  phút        (không kể thời gian phát đề )

                   ………………………………………………………………………..

         Câu 1:  Cho hàm số :

                                  

                  Chứng minh rằng :

         a/.  Hàm số f liên tục tại z = 0

         b/. Hàm số f thỏa điều kiện Cauchy Riemann tại z = 0 nhưng không khả vi tại đó

          

Câu 2

Tìm ánh xạ phân tuyến tính f biến miền   thành miền

       sao cho  

          

Câu 3 : Tính các tích phân sau:

                          

        

Câu 4:

a/. Khai triển hàm thành chuỗi trong lân cận điểm z = 1

           b/. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

 

         

     

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu