QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_CTO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN       ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC     KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG HỌC KỲ I  –  NĂM HỌC 2010- 2011

 

ĐỀ THI HỌC PHẦN: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH.  ĐỀ SỐ:01

DÀNH CHO LỚP: CTO 1091-1092

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Xét hai bài toán đối ngẫu

 và

Chứng minh rằng: Nếu  là phương án tối ưu của bài toán (P) đối với cơ sở B, thì phương án tối ưu  của bài toán (D) được tính bởi công thức

Câu 2.  Cho bài toán quy hoạch tuyến tính (P) sau đây:

a)     Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình;

b)     Xây dưng bài toán đối ngẫu (D) của bài toán (P), tìm nghiệm của bài toán (D).

Câu 3. Cho bài toán vận tải có số lượng phát , số lượng thu  và ma trận cước phí  có dạng sau:

a)     Giải bài toán vận tải trên;

b)     Ngoài phương án tối ưu tìm được ở câu a), bài toán trên còn có phương án tối ưu khác hay không? Nếu có hãy chỉ ra tập phương án tối ưu của nó.


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN       ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC     KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG HỌC KỲ I  –  NĂM HỌC 2010- 2011

 


ĐỀ THI HỌC PHẦN: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH.  ĐỀ SỐ:02       

DÀNH CHO LỚP: CTO 1091-1092

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây về dạng chính tắc:

Câu 2. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính  sau đây:

Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình;

 

Câu 3. Cho bài toán vận tải có số lượng phát , số lượng thu  và ma trận cước phí  có dạng sau:

c)     Giải bài toán vận tải trên;

d)     Ngoài phương án tối ưu tìm được ở câu a), bài toán trên còn có phương án tối ưu khác hay không? Nếu có hãy chỉ ra tập phương án tối ưu của nó.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu