TÁCH – TINH CHẾ CÁC CHẤTCHUYÊN ĐỀ 15: TÁCH – TINH CHẾ CÁC CHẤT

 

Để tách và tinh chế các chất ta có thể:

1/ Sử dụng các phương pháp vật lí.

-         Phương pháp lọc: Dùng để tách chất không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

-         Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất tan rắn (Không hoá hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng.

-         Phương pháp chưng cất phân đoạn: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng nếu nhiệt độ đông đặc của chúng cách biệt nhau quá lớn.

-         Phương pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất.

 

2/ Sử dụng phương pháp hoá học.                                              XY

-         Sơ đồ tách:                                       + Y                                Tách bằng

                                      AX                                                         phương pháp                                         

                                        Tách            (Pứ tái tạo)                        vật lí

hh   A,B   + X                  bằng  

               pứ tách             PP vật lí                                               (A)

 

                                     (B)

 

Lưu ý: Phản ứng được chọn để tách phải thoả mãn 3 yêu cầu:

 

-         Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách.

-         Sản phẩm tạo thành có thể tách dễ dàng khỏi hỗn hợp

-         Từ sản phẩm phản ứng tạo thành có khả năng tái tạo được chất ban đầu.

 

Bài tập áp dụng:

 

Bài 1: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: Al2O3 ; CuO ; Fe2O3

 

Bài 2: Tách các kim loại sau đây ra khỏi hỗn hợp bột gồm: Cu, Fe, Al, Ag.

 

Bài 3: Bằng phương pháp hoá học hãy tách 3 muối KCl, AlCl3 và FeCl3 ra khỏi nhau trong một dung dịch.

 

Bài 4: Tách riêng từng chất nguyên chất từ hỗn hợp các oxit gồm: MgO, CuO, BaO.

 

Bài 5: Trình bày cách tinh chế: Cl2 có lẫn CO2 và SO­2.

 

Bài 6: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí: H2S, CO2, N2 và hơi nước.

 

Bài 7: Tách riêng N2, CO2 ở dạng tinh khiết ra khỏi hỗn hợp: N2, CO, CO2, O2 và hơi H2O.

 

Một số lưu ý:

 

Phương pháp thu

Thu khí có tính chất

Kết quả thu được khí

Úp ngược ống thu

Nhẹ hơn không khí

H2, He, NH3, CH4, N2

Ngửa ống thu

Nặng hơn không khí

O2, Cl2, HCl, SO2, H2S

Đẩy nước

Không tan và không tác dụng với H2O

H2, O2, N2, CH4, He

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu