Toán cao cấpTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC     PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                      Môn thi: Toán cao cấp A1                                         Lớp: DCT2092                             
                                                                    Thời gian làm bài: 60 phút
Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

Câu 1. Tính dạo hàm các hàm số sau:
        
Câu 2. Xét tính liên tục của hàm số:
Câu 3. Xét sự hội tụ của tích phân:
Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi :
Câu 5. . Khai triển thành chuỗi Taylor ở lân cận của  của hàm số:


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC     PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV                      Môn thi: Toán cao cấp A1                                         Lớp: DCT2092                             
                                                                    Thời gian làm bài: 60 phút
Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài

Câu 1. Tính dạo hàm của hàm số sau:
Câu 2. Xét tính liên tục của hàm số .
Câu 3. Xét sự hội tụ của tích phân:
Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi :
Câu 5. . Viết Khai triển của hàm số f(x)=lnx theo luỹ thừa của 


Đáp án.
Đề 01.
Câu 1:
a)     .
b)     
Câu 2:
·        Với  liên tục.
·        Xét tính liên tục tại  liên tục
Câu 3:
.
Ta có  là tích phân suy rộng loại II.  là tích phân suy rộng loại I.
Tích phân  phân kỳ. suy ra  phân kỳ.
Câu 4:
Ta có miền hội tụ của chuỗi là .
Câu 5:


Đề 02:
Câu 1:
Câu 2:
·        Với  liên tục.
·        Xét tính liên tục tại  liên tục
Câu 3: Hội tụ
Câu 4: 
Câu 5: 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu