HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                             KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

                                                                                             HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

                                                                                           Học kỳ: I - Năm học: 2011 - 2012

                                                                                         Môn thi: XÁC SUẤT THỐNG KÊ A

                                                                                                 Thời gian làm bài: 90 phút


 

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3đ)

Một cửa hàng bán một loại sản phẩm, trong đó có 100 sản phẩm do nhà máy 1 sản xuất, 150 sản phẩm do nhà máy 2 sản xuất. Tỉ lệ sản phẩm loại A của nhà máy 1 là 90%, của nhà máy 2 là 80%. Khách hàng mua ngẫu nhiên một sản phẩm.

a)     Tính xác suất để mua được sản phẩm loại A.

b)     Giả sử khách hàng mua được sản phẩm loại A. Hỏi sản phẩm đó có khả năng do nhà máy nào sản xuất nhiều hơn?

Câu 2: (2đ)

            Tiêm một loại vaccin cho trẻ, người ta thấy có một trường hợp bị phản ứng trên 1200 trường hợp. Dùng loại vaccin này tiêm cho 2000 trẻ. Tính xác suất để có ít nhất 3 trẻ bị phản ứng.

Câu 3: (5đ)

Khảo sát trọng lượng của một loại trái cây, ta thu được bảng số liệu sau:

Trọng lượng (gr)

100-200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

Số trái

20

50

140

110

70

10

Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại trái cây này với độ tin cậy 95%.

Muốn đạt độ chính xác là 10 trái cũng với độ tin cậy trên thì phải cân thêm ít nhất bao nhiêu trái nữa?

Biết rằng những trái có trọng lượng trên 400gr là trái loại I. Nếu cho rằng tỉ lệ trái loại I là 50% thì có chấp nhận được không (với mức ý nghĩa 2%)?

            Biết .

.....................................................................................................................................................................

HẾT   

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu