Hóa Họcsức điện động của pin được cấu tạo từ một điện cực Pt nhúng vào dung dịch chứa KMnO4 2M, MnSO4 0,02M và PH= 0,5 và điện cực Pt khác nhúng trong dung dịch H2SO4 aM bằng 1,604V ở 25C
a. Xđ a?
b. Viết pt pư xẩy ra khi pin hoạt động
Eđộ(MnO4-,H+/Mn2+,H2O)=1,51V; E độ(2H+/H2)=0V
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu