HÀM PHỨC BIẾN SỐ PHỨCTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                     KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA SPKHTN                                             HỌC KỲ …1….NĂM HỌC 2010

                                                                          KHÓA HỌC :2008….-2010…

 

                  ĐỀ THI HỌC PHẦN :        HÀM PHỨC BIẾN SỐ PHỨC

                   SỐ ĐVHP : 04

                  DÀNH CHO LỚP       Toán khóa 08

                  Thời gian làm bài :   120  phút        (không kể thời gian phát đề )

                   ………………………………………………………………………..

Câu 1:   Tìm giới hạn của dãy số phức sau:

         

Câu 2  :  Cho hàm số  

         a/.  Chứng minh hàm f liên tục trên C

         b/.  Hàm f có khả vi tại z = 0 không ?

Câu 3  :  Tính các tích phân sau:

      

Câu 4:a/ Khai triên hàm số ở lân cận điểm z = 2 và trong vành 1</z/<2

           b/.  Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm lũy thừa

 

 

………………………………………………………………………………………..

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

 

 

 

           

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu