ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 11 Trường TH – THCS – THPT Thanh BìnhSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Trường TH – THCS –  THPT  Thanh Bình

      ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 11 (2019 – 2020)

Thời gian 90 phút          ĐỀ A

 1.  Giải các phương trình sau:

 1.  

 1. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

 2. Trong kỳ SEA Games 30 có 8 vận động viên tham gia vòng chung kết một cuộc đua bơi lội. Hỏi có bao nhiêu cách trao huy chương vàng, bạc, đồng cho ba vận động viên về nhất, nhì, ba (không có hai vận động viên về đích một lượt).

 3. Một hộp đựng 12 viên bi gồm 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ . Lấy ngẫu nhiên 3viên bi . Tính xác suất sao cho :

 1.   Cả 3 viên đều là bi đỏ 

 2. Có ít nhất một viên bi xanh

 3. Có đúng một viên bi đỏ

 1. Tính số hạng đầu u1, công sai d  của cấp số cộng (un), biết:

 1. Trong mp Oxy cho vectơ ,đường thẳng d : 2x – 3y + 1= 0 

Tìm phương trình đường thẳng d'  ảnh của d qua phép tịnh tiến vectơ .    

 1. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh taâm O. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø SD.

 1. Tìm giao tuyeán cuûa hai maët phaúng (SAB) vaø (SCD)

 2. Chöùng minh MO // (SCD)

 3. Chöùng minh (OMN)//(SBC)
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Trường TH – THCS –  THPT  Thanh Bình

   ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 11 (2019 – 2020)

Thời gian 90 phút                      ĐỀ B

1.  Giải các phương trình sau:

a.

b.  

c.  

 1. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

 2. Trong kỳ SEA Games 30 có 6 vận động viên tham gia vòng chung kết một cuộc thi chạy 200m. Hỏi có bao nhiêu cách trao huy chương vàng, bạc, đồng cho ba vận động viên về nhất, nhì, ba (không có hai vận động viên về đích một lượt).

 3. Một hộp đựng 10 viên bi gồm 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ . Lấy ngẫu nhiên 3viên bi . Tính xác suất sao cho :

 1. Cả 3 viên đều là bi đỏ 

b) Có ít nhất một viên bi xanh

c) Có đúng một viên bi đỏ . 

 1. Tính số hạng đầu u1, công sai d  của cấp số cộng (un), biết:

 1. Trong mp Oxy cho vectơ ,đường thẳng d : 3x – 2y + 3 = 0 

 Tìm phương trình đường thẳng d'  ảnh của d qua phép tịnh tiến vectơ .    

 1. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh taâm O. Goïi 

 I,   J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø SD.

a)  Tìm giao tuyeán cuûa hai maët phaúng (SAD) vaø (SBC)

b)  Chöùng minh IO // (SCD)

 1. Chöùng minh (OIJ)//(SBC)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu