ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I oán – Khối 10 TRƯỜNG TiH-THCS-THPT HÒA BÌNH      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

   TRƯỜNG TiH-THCS-THPT HÒA BÌNH               Môn: Toán – Khối 10 

                                                       Năm học: 2019-2020

                                                                                           Thời gian: 90 phút – không kể thời gian giao đề

        

ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình chuẩn


Câu 1: (2.0 điểm) Cho hàm số có đồ thị .

 1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

 2. Dựa vào đồ thị (P), tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 2: (3.0 điểm) Giải các phương trình sau:

Câu 3: (1.0 điểm) Giải hệ phương trình    .

Câu 4: (1.0 điểm) Xác định giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa điều kiện .

Câu 5: (3.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác với  

 1. Chứng minh tam giác vuông tại và tính diện tích ;

 2. Tính số đo góc tạo bởi hai vectơ ;

 3. Tìm tọa độ điểm thuộc trục hoành sao tam giác AMC cân tại M

-

----HẾT-----

            Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – TOÁN 10 – CHÍNH THỨC

(Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác ,nếu đúng vẫn cho đủ điểm theo từng phần)

Câu

Nội dung

Thang điểmCâu 1

(2.0 điểm)


 1. Xét sự  biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số

1,5 điểm

 • TXĐ: D= 

 • Tọa độ đỉnh

 • Trục đối xứng:  

 • Bảng biến thiên: 


  x

                                         

     

      y

+∞                                             +∞

                         

                            

Nhận xét: Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng .

 • Điểm đặc biệt: 

x

0  1   2   3    4       

y

3  0 -1    0    3     

 • Đồ thị: 
0,25

 1. Dựa vào đồ thị (P), định m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: (1)

0.5 điểm

Đặt (P):    

Đặt  (d): . Đồ thị là đường thẳng cùng phương với trục Ox

 • Số nghiệm pt (1) là số giao điểm của (P) và (d) 

 • Căn cứ vào đồ thị (P) ta có ycbt0,25

Câu 2

(3.0 điểm)

1,0 điểm

 • Vậy0,25×4

1,0 điểm

 •  

 • Vậy

0,25×4


 1.  

1,0 điểm

 •  

 • Vậy

0,25×4


Câu 3

(1.0 điểm)

Giải hệ phương trình sau:

1,0 điểm

 • Đặt (đk: ); (*) 

 • Với ( không thỏa điều kiện) 

 • Với là nghiệm phương trình:

 • Vậy hpt có nghiệm:


0,25

Câu 4

(1.0 điểm)

Xác định giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa điều kiện:


Pt (2) có 2 nghiệm phân biệt

             

Theo đề:

 

Vậy thỏa mãn YCBT.0,25Câu 5

(3.0 điểm)

 1. Chứng minh tam giác vuông cân tại A và tính diện tích

1,0 điểm

 • Ta có  

 • nên vuông tại A

 •  

 • Diện tích: (đvdt)0,25×4

 1. Tính số đo góc tạo bởi hai vectơ ;

1,0 điểm

 • Ta có ,  

 •  0,25×4


 1. Tìm tọa độ điểm thuộc trục hoành sao tam giác AMC cân tại M

1,0 điểm

 • ; Ta có  

 •  

 • Vậy thỏa mãn YCBT.0,25×4


 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu