ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 11
ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: TOÁN 11 – Thời gian:  90 phútBài 1 (1 điểm) Giải các phương trình sau:

.

Bài 2 (3 điểm) 

 1. Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? 

 2. Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 7 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 8 viên bi. Tính xác suất của biến cố A : " Các bi được chọn có đúng có 2 màu" 

 3. Lớp 11A có 21 học sinh giỏi Toán, 16 học sinh giỏi Lý, 11 em không giỏi Toán và cũng không giỏi Lý. Chọn 2 em học sinh để tham gia dự án, tính xác suất của biến cố B : " Chọn được 2 em giỏi cả hai môn Toán và Lý", biết lớp có 40 học sinh.

Bài 3 (1 điểm) 

Tìm số hạng chứa trong khai triển .

Bài 4 ( 1 điểm)

Tìm số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân, biết .

Bài 5 ( 4 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, G lần lượt  là trọng tâm của tam giác SAD và tam giác ABC. 

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm H của ID với (SBC).

c) Chứng minh IG //(SAB).

d) Mặt phẳng () qua G; () song song với BC và SA. Tìm thiết diện của mặt phẳng () và hình chóp S.ABCD.


- HẾT -
Lưu ý: Học sinh ghi " ĐỀ LẺ" vào bài làm của mình.ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: TOÁN 11 – Thời gian:  90 phút
Bài 1 (1 điểm) Giải các phương trình sau:

Bài 2 (3 điểm) 

 1. Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? 

 2. Một hộp chứa 5 viên bi xanh, 7 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 8 viên bi. Tính xác suất của biến cố A : " Các bi được chọn có đúng 2 màu" 

 3. Lớp 11A có 16 học sinh giỏi Toán, 21 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh không giỏi Toán và cũng không giỏi Lý. Chọn 2 em học sinh của lớp 11A để tham gia dự án, tính xác suất của biến cố B : " Chọn được 2 em giỏi cả hai môn Toán và Lý", biết lớp có 40 học sinh.

Bài 3 (1 điểm) 

Tìm số hạng chứa trong khai triển .

Bài 4 (1 điểm)

Tìm số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân, biết .

Bài 5 (4 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, G lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và tam giác ADC. 

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).

b) Tìm giao điểm H của IB với (SDC).

c) Chứng minh IG //(SAD).

d) Mặt phẳng () qua G; () song song với DC và SA. Tìm thiết diện của mặt phẳng 

() và hình chóp S.ABCD.


- HẾT -


Lưu ý: Học sinh ghi " ĐỀ CHẴN" vào bài làm của mình.

ĐÁP ÁN TOÁN 11 – HKI / 1920

ĐÈ LẺ

Bài 1

TH1: pt có nghiệm  

TH2:  

Bài 2:

 1. Gọi là số cần tìm

d có 3 cách, a có 4 cách, b có 4 cách, c có 3 cách. Vậy có 144 cách.

 1.  

 2. Số học sinh giỏi cả Toán và Lý là 40 - ( 21 + 16 + 11) = 8

Bài 3:

SHTQ  

Cho 40 – 8k = 24 suy ra k = 2.

Số hạng chứa


Bài 4:

hay

Bài 5:

Trong (SAD), gọi

          


Trong (SAD), gọi  

 1.   

Ta có 

Vậy thiết diện của và SABCD là PQKH.


ĐÁP ÁN TOÁN 11 – HKI / 1920

ĐÈ CHẴN

Bài 1: 

TH1: pt có nghiệm  

TH2:

Bài 2:

 1. Gọi là số cần tìm

d có 3 cách, a có 4 cách, b có 4 cách, c có 3 cách. Vậy có 144 cách.

 1.  

 2. Số học sinh giỏi cả Toán và Lý là 40 - ( 21 + 16 + 11) = 8


Bài 3:

SHTQ  

Cho 24 – 8k = 24 suy ra k = 6.

Số hạng chứa

Bài 4:

hay

Trong (SAB), gọi

          


Trong (SAB), gọi  

 1.   

Ta có 

Vậy thiết diện của và SABCD là PQKH.No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu