ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: TOÁN. Khối: 10 TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH TIÊN HOÀNGSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN. Khối: 10

Thời gian làm bài : 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a)     b)        c) Câu 2: (1,0 điểm) Cho parabol (P) có dạng: . Viết phương trình (P) biết (P) đi qua 3 điểm

Câu 3: (1,5 điểm)  Giải hệ phương trình:

Câu 4: (1,5 điểm)  Cho phương trình

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu 
b) Với giá trị m nào thì phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho

Câu 5: (4,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm

a) Chứng minh 3 điểm A,B,C tạo thành một tam giác.

b) Tìm tọa độ trung điểm của các cạnh AB,AC,BC. Tìm tọa độ điểm G với G là trọng tâm tam giác ABC

c) Tính .

d) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

e) Tìm tọa độ điểm E biết

---------- HẾT ----------

- HS không được sử dụng tài liệu khi làm bài

- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 10Nội dung

Điểm

Câu 1

2,0a


0,250,25
b

ĐKXĐ:


0,25
0,25


Đặt

0,25


0,25


0,250,25

Câu 2

1,00,5

0,5


Câu 3


1,5


Đặt

0,25


0,25


0,25


Khi S = 3, P= 2

0,25


Khi S = -8, P= 13


0,25

Câu 4


1,5


a

PT có hai nghiệm trái dấu: 

0,25


0,25


b

  

0,250,250,250,25

Câu 5


4,0a

0,25

không cùng phương


0,25

🡺 A, B, C là 3 đỉnh của 1 tam giácb

Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB,AC,BC


🡺

0,75

0,25c

0,25

0,25

cosA=

0,5d

Gọi D (x;y); ABCD là hbh 🡺


0,25


0,5e

Gọi E (x;y);

0,250,5

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu