ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 90 phút.

ĐỀ A


Bài 1 (5,5 điểm): Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài 2 (1,5 điểm): Cho phương trình

Tìm tất cả các giá trị m để 

a) phương trình có nghiệm x = 1. Tính nghiệm còn lại.

b) phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa 

                                        .

Bài 3 (2,5 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại C. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC.

Bài 4 (0,5 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4a, AD = 6a. Gọi E và F lần lượt là hai điểm thỏa: . Tính .

Hết.


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 90 phút.

ĐỀ B


Bài 1 (5,5 điểm): Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài 2 (1,5 điểm): Cho phương trình

Tìm tất cả các giá trị m để 

a) phương trình có nghiệm x = 3. Tính nghiệm còn lại.

b) phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa  

                                           .

Bài 3 (2,5 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại B. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABC.

Bài 4 (0,5 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, AD = 8a. Gọi E và I lần lượt là hai điểm thỏa: . Tính .

Hết.

ĐÁP ÁN ĐỀ A MÔN TOÁN HKI K.10 

NH: 2019 – 2020

Bài 1: 

a)(1 điểm) ………0.5

x = 0 hay x = 1……0.25 + 0.25

b) (1 điểm) …0.25

x = 7

……………………………0.25 × 3

c) (0,5 điểm)

đặt

………………………0.25

………0.25

d) (1 điểm)

………………0.5 × 2

e) (1 điểm)

……………0.5

………0.25

x = 1 hay x = 3………………………………0.25

f)(1 điểm)

đặt S = x + y, P = xy

…0.25 + 0.25

Với S = P = 0 thì x = y = 0……………0.25

Với S = 4 và P = 2 thì 

…………………0.25


Bài 2 (1,5 điểm):

a)(0,5 điểm) x = 1 m = 0……………0.25

 nghiệm còn lại : x = 3…………………0.25

b)(1 điểm) Δ = 2m + 4………………0.25

pt có hai nghiệm phân biệt m < 2……0.25

…………0.25

                   …………0.25

Bài 3 (2,5 điểm)

a)(1,5 điểm)

 …………0.25

…………….0.25.

ΔABC vuông tại C…0.25 + 0.25

 SABC = = 8……………0.25 + 0.25

b)(1 điểm) H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC.

Gọi H(x; y)

……………………………………………0.25

………0.25 + 0.25

…………………………0.25

Bài 4: (0,5 điểm)

…………………………………………………0.25

………………………………………….0.25ĐÁP ÁN ĐỀ B TƯƠNG TỰ ĐỀ A.

MỌI CÁCH GIẢI ĐÚNG, HỢP LÝ ĐỀU CHO ĐỦ ĐIỂM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu