ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh 

Sở giáo dục & đào tạo TP Hồ Chí Minh

Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh

ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ I NĂM HỌC 2019- 2020

MÔN TOÁN KHỐI 10

Thời gian: 90 phút


Câu 1:( 2.0 điểm) Giải các phương trình sau

   a. b.

Câu 2: (1.0 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 3: ( 1.0 điểm) Xác định các hệ số   biết parabol đi qua điểm   và có đỉnh là  

Câu 4:(1.5điểm) Cho phương trình. . Tìm m để:

a. Phương trình có 1 nghiệm là và tính nghiệm kia.

b. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

Câu 5: ( 1.0 điểm)  Ba tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày và tổ thứ ba may trong 6 ngày thì may được 2210 chiếc áo. Biết trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo và nếu cả 3 tổ cùng may thì may được 480 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?

Câu 6: ( 2.75 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho ABC có

 a. Chứng minh ABC cân. Tính chu vi tam giác.

b. Tính tích vô hướng và tính  

c. Tìm toạ độ tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Câu 7:( 0.75 điểm) Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng  

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10

NĂM HỌC 2019 – 2020


CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM


  1. Giải phương trình

0.5

0.25

CÂU 1

(2.0 Đ)0.25

b. Giải phương trình 


0.5


0.25


.  Kết luận:

0.25


Giải hệ phương trình 


CÂU 2

(1.0 Đ)

Từ , thay vào PT (2) ta được


0.250.25x3


Vậy nghiệm hệ phương trìnhXác định các hệ số   biết parabol đi qua điểm   và có đỉnh là  


CÂU 3

(1.0 Đ)

Vì Parabol đi qua điểm   và có đỉnh là nên ta có0.75+0.25
CÂU 4

(1.5 Đ)

Cho phương trình. .

a. Phương trình có 1 nghiệm là  0.5

Với PT có dạng:  

Vậy nghiệm còn lại của PT là


0.5

b. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu 

0.5CÂU 5

(1.0 Đ)

Gọi lần lượt là số áo tổ 1,2,3 may được trong một ngày. Theo đề bài ta có:

 

Vậy số áo 3 tổ 1, 2, 3 may được lần lượt là: 170 chiếc, 160 chiếc, 150 chiếc.0.5+0.25
0.25


Trong mặt phẳng Oxy, cho ABC cóa. Chứng minh ABC cân. Tính chu vi tam giácTa có:      

                 

                 0.5


  nên tam giác ABC cân tại A.                

0.25


Chu vi tam giác ABC là:     

0.25


b. Tính tích vô hướng và tính0.5

CÂU 6

(2.75 Đ)


0.5


c. Tìm tọa độ tâm và tính độ dài bán kính của đường tròn ngoại tiếp .

Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC

Ta có: 

Vậy tâm  
0.25x3


Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng


CÂU 7

(0.75 Đ)


0.25


0.5


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu