ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 11 TRƯỜNG TiH – THCS - THPT CHU VĂN ANSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TiH – THCS - THPT

                   CHU VĂN AN

                  -----------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH 2019 - 2020 

 MÔN TOÁN – LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau

a)                 b) .                         c) .

Câu 2 (2,0 điểm). a) Tìm hệ số của trong khai triển biểu thức

b) Một hộp chứa 4 quả cầu trắng, 5 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên trong hộp 4 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 4 quả cầu trong đó có đúng 2 quả cầu xanh.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho cấp số cộng thỏa:

a) Tìm số hạng đầu, công sai và số hạng thứ 10 của cấp số cộng đã cho.  

b) Số -530 là tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng trên? 

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD là đáy lớn) . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC.

1) Xác định giao tuyến của các mặt phẳng  (SAD) và (SBC).

2) Chứng minh MN song song (SAD).

3) Gọi H là điểm thuộc AD, tìm giao điểm của MH với (SAC).

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho tập . Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau mà chữ số cuối nhỏ hơn 3, chữ số đầu lớn hơn hoặc bằng 2.


---------------- HẾT ----------------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu