ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Môn: TOÁN; Lớp 11 Trường THPT Bình Hưng Hoà SỞ GD - ĐT TP. HỒ CHÍ MINH                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường THPT Bình Hưng Hoà                                           Môn: TOÁN; Lớp 11

                                                                             Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).


            ĐỀ CHÍNH THỨC

       (Đề kiểm tra có 01 trang)


Câu 1 (1,0 điểm). Giải phương trình

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm số hạng thứ 9 của cấp số cộng biết

Câu 3 (1,0 điểm). Tìm số hạng không chứa trong khai triển với  

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm số nguyên dương n thỏa mãn

Câu 5 (1,0 điểm). Trên một giá sách có 20 quyển sách, trong đó có 10 quyển sách Toán, 6 quyển sách Văn, 4 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 4 quyển sách, tính xác suất để chọn được 4 quyển sách có đủ ba loại Toán, Văn, Hóa.

Câu 6 (2,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh

1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDC).

2) Chứng minh rằng đường thẳng SC song song với mặt phẳng (DMN).

Câu 7 (1,0 điểm). Giải phương trình

Câu 8 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi là trung điểm của cạnh SC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng chứa đường thẳng AM và song song với đường thẳng SB.

Câu 9 (1,0 điểm). Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có bốn ghế. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh, gồm 4 nam và 4 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất sao cho các bạn nữ ngồi đối diện nhau.

-------------HẾT-------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………; Số báo danh:.………….;Lớp:……..


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu