ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - Lớp 10 TRƯỜNG TiH - THCS - THPT TRÍ TUỆ VIỆTSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TiH - THCS - THPT

TRÍ TUỆ VIỆT


ĐỀ CHÍNH THỨC


  (Đề có 01 trang)

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2019 – 2020

Môn: TOÁN  - Lớp  10

Ngày kiểm tra:   11 /12/2019

         Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)    

            

Câu 1: (  1   điểm) 

              Cho hai tập hợp . Tìm  .


Câu 2: (  2   điểm)

            Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số


Câu 3: (  3   điểm) 

Giải các phương trình sau:

 


Câu 4: (  3   điểm)  

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm

  1. Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. Tính chu vi .

  2. Tìm tọa độ trung điểm M của cạnh AB. Tìm tọa độ trọng tâm G của .

  3. Tìm tọa độ điểm thỏa :


Câu 5: (   1  điểm)  Cho các điểm tùy ý. Chứng minh rằng:

.HẾT

     

       

       HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

    MÔN TOÁN  - LỚP  10

Ngày kiểm tra:    11/12/2019


Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

( 1 điểm)


0.5
0.5


Câu 2

(2 điểm)

Tập xác định .

Đỉnh .

Trục đối xứng:

Hàm số đồng biến trên .

Hàm số nghịch biến trên .

Bảng biến thiên:

Bảng giá trị: 

Đồ thị:

0.25

0.25

0.25


0.25
0.25

0.250.5
Câu 3

(3 điểm)

Điều kiện:

Vậy phương trình vô nghiệm.

 

 

Vậy phương trình có nghiệm .

 

Vậy phương trình có nghiệm .0.25

0.25

0.25


0.250.25


0.25

0.25
0.25
0.250.25
0.25
0.25Câu 4

(3 điểm)

a.  

Ta có: không cùng phương. Hay là 3 đỉnh của một tam giác.

Chu vi tam giác là :

b. Tọa độ trung điểm M của AB là:

Tọa độ trọng tâm G của  là:


c. Ta có

Vậy 

0.25


0.25


0.25


0.25
0.25
0.25


0.25

0.25

0.250.25
0.25


0.25


Câu 5

(1 điểm)

Vậy


0.25


0.25


0.25


0.25

    


  HẾT

    


 


       

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu