ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN − KHỐI 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I − NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN − KHỐI 10 − THỜI GIAN 90 PHÚT


 1.  (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số:

 2.  (1 điểm) Tìm của phương trình biết qua điểm và có trục đối xứng .

 3.  (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

 4.  (1 điểm) Tìm tham số để phương trình có hai nghiệm.

 5.  (1 điểm) Cho là các số thực dương thỏa .

Chứng minh bất đẳng thức  

 1.  (1 điểm) Cho tam giác . Gọi là điểm nằm trên đoạn thẳng sao cho , gọi là trung điểm đoạn thẳng . Phân tích vectơ theo hai vectơ .

 2.  (3 điểm) Trong mặt phẳng , cho tam giác , , .

  1. Tìm tọa độ điểm sao cho tứ giác là hình bình hành.

  2. Tính độ dài trung tuyến của tam giác .

  3. Tìm tọa độ điểm thuộc đường thẳng sao cho .


−−− HẾT −−−


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN_KHỐI 10

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: 

ĐK:

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 2:

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 3a:

Phương trình

0.25

0.25

0.25

KL:

0.25

Câu 3b:

0.25

Thế vào (2):

0.25

0.25x2

Câu 4: 

0.25

ycbt

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

0.25

0.25

Tương tự: , …

0.25

Cộng theo vế:

0.25

Câu 6:

(làm xuất hiện vector hoặc )

0.25

(xuất hiện vector còn lại)

0.25

(chỉ còn vector )

0.25

0.25

Câu 7a:

0.25

là hbh

0.25

0.25

0.25

Câu 7b:

0.25x2

0.25

0.25

Câu 7c:

Tính đúng hoặc

0.25

cùng phương (1)

0.25

(2)

0.25

Giải (1) và (2):

0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu