ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - LỚP 10ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN - LỚP 10

Thời gian: 90 phút                          


Câu 1 (1 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 2 (1 điểm): Xác định phương trình Parabol , biết đi qua  điểm và  có đỉnh

Câu 3 (4 điềm): Giải các phương trình: 

a)

b)

c)

d)

Câu 4 (1 điềm): Chứng minh rằng:   ( Với

Câu 5 (1 điềm):  Cho ba điểm

Tìm tọa độ điểm M sao cho:

Câu 6 (2 điềm):  Cho với . Biết , 

  1. Tính cạnh .  

  2. Tính diện tích .

  3. Chứng minh rằng:
HẾTHọ và tên: ………………………….. Số báo danh: ……………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: Toán học  KHỐI: 10

Thời gian làm bài: 90 phút

CÂU 

NỘI DUNG

ĐIỂM1

TXĐ: D=R

Đỉnh I(3;-1)

Trục đố xứng: x = -3

BBT:

x

-∞ 3 +∞

y

+∞ -1 +∞


BGT :

x

1          2           3           4             5

y

3          0           -1          0             3

Vẽ đồ thị: 0.25x4

2

Ta có:

Vậy:

0.25x4

3a

Vậy:
0.25x4
3b

Vậy:

0.25x4
3c

Vậy:0.25x4

3d

Đặt

Vậy:

0.25x44


5

Vậy:

0.25x4


6a

0.25x2

6b

0.25x26c0.25x4

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu