ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN – KHỐI 10 Trường THPT Thanh ĐaSỞ GD-ĐT TP Hồ Chí Minh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2019-2020)

Trường THPT Thanh Đa MÔN: TOÁN – KHỐI 10

Thời gian làm bài:90 phútCâu 1 (0.5 điểm). Nêu tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: 

.

Câu 2 (0.5 điểm). Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 3 (1 điểm). Xác định parabol (P): biết parabol (P) đi qua ba điểm A(1; 9),        B(–1; 3) và  C(0; 5).

Câu 4 (1.5 điểm). Cho hai số là nghiệm của phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

  1. có hai nghiệm trái dấu.

  2. có hai nghiệm thỏa : .

Câu 5 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:

  1. .

  2.  .

  3.  .

Câu 6 (0.5 điểm). Cho 6 điểm . Chứng minh

.

Câu 7 (0.5 điểm). Cho hình vuông cạnh . Tính .

Câu 8 (2,0 điểm). Cho có góc , cạnh  . 

  1. Tính độ dài cạnh của tam giác.

  2. Tính diện tích tam giác .

  3. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .

Câu 9 (0,5 điểm). Cho tứ giác lồi , 2 đường chéo cắt nhau tại . Gọi lần lượt là trực tâm của . Gọi lần lượt là trung điểm của . Chứng minh .
----------HẾT----------
ĐÁP ÁN


Câu

Nội dung

Điểm

1

(0.5 điểm)

đúng 


0.25x2

2

(0.5 điểm)

Tìm TXĐ

a) Hàm số xác định khi
0.25x2


3

(1 điểm)

(P): 

Đi qua ba điểm A(1;9) , B(-1;3) , C(0; 5).


Giải hệ (1),(2), (3) ta được 


0.25x3

0.25

4

(1.5 điểm)

a)            

 

b)

Theo Viet:

Đặt


0.25 +0,25


0.25x4


5

(3 điểm)
0.25x4


5b0.25x45c

0.25x4


6

(0.5 điểm)0,250,25

7

(0.5 điểm)0.25x2


8

(2 điểm)

a) Tính độ dài cạnh BC:  


0.25x3


8b

b) 

 0.25x3


8c0.25x2


Câu 9

(0,5 điểm)


.

0,25

0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu