ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 10 TRƯỜNG THCS – THPT MÔN TOÁN LỚP 10 ĐỨC TRÍ  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO  TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019- 2020

TRƯỜNG THCS – THPT MÔN TOÁN LỚP 10

ĐỨC TRÍ Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: ( 2 điểm) 

a. Xác định parabol (P): biết rằng (P) đi qua hai điểm

b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

  1.   

Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình:


Câu 4: (1 điểm) Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 

Câu 5: (2 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có , M là trung điểm cạnh BC.

  1. Tính từ đó suy ra số đo góc B của ?

  2. Tìm tọa độ trọng tâm G và độ dài đường trung tuyến AM ? 

Câu 6: (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho tam giác ABC vuông tại A.--- HẾT ---


TRƯỜNG THCS-THPT ĐỨC TRÍ

ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN LỚP 10Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

a. Xác định parabol (P): biết rằng (P) đi qua hai điểm0,25x2


Vậy (P):

0,25


b.

Ta có a = -1, b = 2, c = 3

TXĐ: D = R 

Trục đối xứng: x = 1

Tọa độ đỉnh: I (1; 4)

0,25


0,25Bảng biến thiên:

x

                                  1                                  

y

0,25


Bảng giá trị:

x      -1       0         1         2           3

y       0       3         4         3           0


0,25


Đồ thị : vẽ đúng được 0.25đ

0,25Câu  2

a.
b.


c.0,250,25
0,25x2


0,25x2
0,25x2

0,25 đk
0,250,25
0,25Câu 3

Từ (1) ta có thế vào (2) ta được:

0,25


0,250,25x2

Câu 4


Áp dụng BĐT cô si cho bộ ba số, ta có:

Ta có: 


Cộng vế theo vế của (1), (2), (3) ta được:


Đẳng thức xảy ra


0,25
0,25


0,250,25

Câu 5
0,25


0,25
0,25

0,25


Vì M là trung điểm của BC nên:

Khi đó:


0,5

0,25
0,25

Câu 6

Ta có: 

vuông tại A nên:

Vậy0,25
0,25
0,250,25--Hết--No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu