ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI: 11 – THỜI GIAN: 90 PHÚTĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN – KHỐI: 11 – THỜI GIAN: 90 PHÚT

Câu 1. (2đ) 

 1. Giải phương trình :  

 2. Giải phương trình:

 3. Tìm GTLN – GTNN của hàm số:  

Câu 2. (1.5đ)

 1. Khai triển nhị thức:  

 2. Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển biết  

Câu 3. (1đ) Một hộp có 11 quả cầu trắng, 8 quả cầu đen, 6 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 5 quả.

a) Tính xác suất để 5 quả được chọn có 2 quả trắng và 3 quả đen.

b) Tính xác suất để 5 quả được chọn có đúng 2 màu.

Câu 4. (2đ)

 1. CM: Với mọi n N*, ta có:

 2. Cho cấp số cộng biết tổng của ba số hạng đầu bằng -6, tích của số hạng thứ tám và thứ mười một bằng 160. Tìm tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng đó.

Câu 5. (3.5đ) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành, tâm O. Gọi K,M lần lượt là trung điểm SC, CD. Gọi I là trọng tâm tam giác ABC.

 1. Tìm giao tuyến (SAB) và (SCD)

 2. Chứng minh rằng: (OKM)//(SAD)

 3. Tìm giao điểm H của AK và mặt phẳng (SBD). Chứng minh IH//(SBC)

 4. Tìm giao tuyến của (AIK) và (SAB)

 5. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (AIK)


ĐÁP ÁN KHỐI 11 HỌC KÌ I (2019 – 2020)

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1


2 điểm

1a


0,25
0,25

0,25

1b

TH1:

 

Pttt:


0,25


TH2:0.250,25


1c
Ta có:

Vậy:
0,25

0,25

Câu 2


2,5 điểm

2a

Khai triển:


0,25


0,25

2b

Gọi số hạng tổng quát: 0,25
0,25


0,25


Số hạng chứa ta có:  

Vậy  số hạng không chứa x :
0,25

Câu 3

a/A : 5 quả được chọn có 2 trắng 3 đen

 


0.25


Xác suất biến cố A :


0.25


b/A : 5 quả được chọn có đúng 2 màu 

 


0.250,25

Câu 4

(1)

1 điểm


Với (đúng)Giả sử (1) đúng với

ta có :

Ta cần chứng minh (1) cũng đúng với

ta chứng minh :0,250,25


       => (1) đúng với => (1) đúng                 


0,250.25

Câu 4

Tìm tổng 20 số hạng đầu của CSC biết

1 điểm0,25
0,25


 


0,250,25

Câu 5


3.5 điểm

5a

 


0,25

0,25

5b

  

0,250,25

5c

Tìm H là giao điểm của AK và (SBD)
0,250.25


CM :

Ta có H là trọng tâm tam giác SAC và I là trọng tâm tam giác ABC
0.250.25


5d

Ta có

Mà:

0,25

0,25


0,25

5e

Xác định thiết diện (AIK) và hình chópGọi N là trung điểm BC

Trong (SBD) gọi

 

Thiết diện là tứ giác ANKP

0,25

0,25


0,25No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu