Kú thi: KiÓm tra häc kú 1 (NH 2019-2020) M«n thi: To¸n 12 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)Kú thi: KiÓm tra häc kú 1 (NH 2019-2020)

M«n thi: To¸n 12

(Thêi gian lµm bµi: 90 phót)


§Ò sè: 168


Hä tªn thÝ sinh:..............................................................

SBD:..............................................................................

Đề kiểm tra gồm có 4 trang

I. TRẮC NGHIỆM (6đ – 60 phút)

C©u 1: Cho , Nếu viết thì bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. .

C©u 2: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là SAI?

A. . B. . C. . D. .

C©u 3: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ


Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

C©u 4: Cho hàm số: , khẳng định nào sau đây là đúng?

A. và không có GTNN của hàm số trên

B. và không có GTLN của hàm số trên .

C.

D. Không có GTLN và GTNN của hàm số trên

C©u 5: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Biết AB=AC=AA'= a và đáy ABC là tam giác vuông tại A. Thể tích tứ diện CBB'A' là

A. B. C. D.

C©u 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mp vuông góc với đáy. Khoảng cách từ A đến mp(SCD) là:

A. B. C. D.

C©u 7: Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:

A. B. C. D.

C©u 8: Tìm giá trị cực đại của hàm số .

A. 6. B. 3. C. . D. .

C©u 9: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, độ dài đường cao bằng 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình trụ này?

A. . B. . C. . D. .

C©u 10: Rút gọn biểu thức   với x > 0

A. B. C. D.

C©u 11: Cho hình lăng trụ đều có cạnh đáy bằng , hợp với mặt đáy một góc . Thể tích của khối lăng trụ tính theo bằng:

A. . B. . C. . D. .

C©u 12: Cho các hàm số , có đồ thị như hình vẽ. 

Chọn khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. .

C©u 13: Cho hình chóp là hình vuông cạnh , . Thể tích khối chóp là.

A. B. C. D.

C©u 14: Tìm tập xác định của hàm số .

A. . B. .   C. . D. .

C©u 15: Cho hàm số có đồ thị . Gọi (với ) là điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại sao cho (trong đó là gốc tọa độ, là giao điểm hai tiệm cận). Tính giá trị của

A. . B. . C. . D. .

C©u 16: Ông A gửi số tiền triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất trên năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau thời gian năm nếu không rút lãi lần nào thì số tiền lãi mà ông A nhận được gần với số tiền nào sau đây nhất?

A. đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng.

C©u 17: Số giá trị nguyên của tham số trên đoạn để hàm số có tập xác định là

A. . B. . C. . D. .


C©u 18: Bạn A muốn làm một chiếc thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu là mảnh tôn hình tam giác đều có cạnh bằng (cm). Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật từ mảnh tôn nguyên liệu ( với thuộc cạnh ; tương ứng thuộc cạnh để tạo thành hình trụ có chiều cao bằng . Thể tích lớn nhất của chiếc thùng mà bạn A có thể làm được là:

A. . B. . C. . D.

C©u 19: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?

A. . B. . C. . D. .

C©u 20: Kết luận nào đúng về số thực nếu:

A. . B. . C. . D. .

C©u 21: Đường thẳng có bao nhiêu điểm chung với đồ thị hàm số .

A. . B. . C. . D. .

C©u 22: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

C©u 23: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

A. B. C. D.


C©u 24: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. . B. .

C. .     D. .

C©u 25: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên

A. . B. . C. . D. .

C©u 26: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Thể tích của khối nón đó bằng:

A. . B. . C. . D. .

C©u 27: Nghiệm của phương trình

A. . B. . C. . D. .

C©u 28: Cho hàm số có đạo hàm như hình vẽ. 

Số điểm cực tiểu của hàm số

A. . B. . C. . D. .

C©u 29: Giải bất phương trình .

A. . B. . C. . D. .

C©u 30: Tập các giá trị của để phương trình có đúng hai nghiệm âm phân biệt là:

A. .               B. . C. . D. .


II. TỰ LUẬN (4đ – 30 phút)

Câu 1. Giải phương trình và bất phương trình sau:

  1.  

Câu 2. Tìm GTLN – GTNN của hàm số trên đoạn  

Câu 3. Cho hình vuông ABCD cạnh 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. Quay hình vuông quanh MN ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh hình trụ và thể tích khối trụ trên.

Câu 4. Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng , góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng . Tính thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp


----------------- HÕt -----------------


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN KIỂM TRA HK1 KHỐI 12

Câu

Đáp án

Điểm

1a

(0.5đ)

 0.25


0.25


1b

(0.5 đ)

 

Điều kiện:  

 

 

0.250.25

1c

(0.5 đ)

Điều kiện 

 

 

0.25


0.25

2

(1đ)0.25

0.250.250.25

3

(0.75 đ)

0.25


0.25


0.25

4a

(0.75 đ)

SO là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Kẻ đường trung trực của SA cắt SO tại I

Suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Bán kính mặt cầu  

0.250.250.25No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu