ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN – KHỐI: 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNGTRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN – KHỐI: 12

THỜI GIAN: 90 PHÚT – NGÀY 18/12/2019

NĂM HỌC: 2019 – 2020

PHẦN A ( 30 câu trắc nghiệm- 6 điểm ) 

Câu 1: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng   ?

A. B.

C. D.

Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Tính thể tích V của khối nón có chiều cao và bán kính đáy .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a  ,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Rút gọn biểu thức với .

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho là hai nghiệm của phương trình . Đặt . Khi đó T thuộc tập nào sau đây ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D.

Câu 11: Tính thể tích V của  khối hộp chữ nhật có ba kích thước là .

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Tìm tập nghiệm S của bất  phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x=1.

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. B. . C. D. .

Câu 16: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Cho các số thực dương a,b . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' biết và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A'BC) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Số giao điểm của đồ thị hàm sốvà trục hoành

A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 23: Cho hàm số . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  m thỏa mãn điều kiên hàm số đã cho có tập xác định là R. Hỏi S có bao nhiêu phần tử ?

A. Vô số. B. 6. C. 9. D. 10.

Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m sao cho phương trình có bốn nghiệm thực phân biệt.

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Phương trình có hai nghiệm với . Tính tổng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là

A. . B. . C. . D.

Câu 27: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D.

Câu 28: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2.

A. B. . C. . D. .

Câu 29: Đồ thị hàm sốcó tiệm cận ngang là

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Số điểm cực trị của hàm số

A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.


PHẦN B ( tự luận 4 điểm )

Bài 1: (2 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số      .

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a.

b.

Bài 3: (0,5 điểm) Giải bất phương trình sau:

----------- HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu