ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – KHỐI 12 TRƯỜNG THPT TÂY THẠNHTRƯỜNG THPT TÂY THẠNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – KHỐI 12

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 911

★★★


Họ và tên học sinh: ………………………………………………………… Lớp:……… Mã số: ……….


Câu 1: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Đồ thị hàm số đạt cực đại tại gốc tọa độ.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại gốc tọa độ.

C. Hàm số không có cực trị.

D. Điểm là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.


Câu 2: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


Câu 3: Kí hiệu lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số . Tính giá trị biểu thức .

A. . B. . C. . D. .


Câu 4: Cho hàm số . Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?

A. . B. . C. . D. .


Câu 5: Một hình trụ có chiều cao bằng , chu vi đáy bằng . Tính thể tích của khối trụ.

A. . B. . C. . D. .


Câu 6: Cho hàm số . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.


Câu 7: Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục

A. . B. . C. . D. 0.


Câu 8: Giá trị của biểu thức bằng

A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.

Câu 9: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại ; , , . Thể tích khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .


Câu 10: Cho Tính giá trị biểu thức theo

A. B. C. D.


Câu 11: Tập xác định của hàm số là 

A. . B. .

C. . D. .


Câu 12: Số nghiệm của phương trình

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.


Câu 13: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , vuông góc với đáy. Biết tạo với mặt phẳng một góc . Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Tìm tập nghiệm của bất phương trình  

A. . B. . C. . D. .


Câu 15: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng , . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .


Câu 16: Hàm số có đạo hàm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với đáy, mặt bên tạo với đáy một góc bằng . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tính thể tích của khối chóp .

A. . B. . C. . D. .


Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại một điểm duy nhất.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên nửa khoảng .

A. . B. . C. . D. .


Câu 20: Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp một hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng .

A. . B. . C. . D. .


Câu 21: Cho tứ diện đều có cạnh bằng . Hình nón có đỉnh và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tính thể tích của khối nón .

A. . B. . C. . D. .


Câu 22: Cho hình chóp , đáy là hình vuông có cạnh bằng . Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa và mặt đáy bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .


Câu 23: Tìm tham số để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A. B. C. D.


Câu 24: Hình bên là đồ thị của ba hàm số , , được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. .

B.

C. .

D. .

Câu 25: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng

A. B. C. D. 2.


Câu 26: Giả sử ta có hệ thức Hệ thức nào sau đây là đúng ?

A. B.

C. D.


Câu 27: Cho hàm số có đồ thị . Giá trị để đường thẳng: cắt đồ thị tại bốn điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn

A. . B. . C. . D. .


Câu 28: Xác định để hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng

A. .

B. .

C. .

D. .Câu 29: Giá trị của tham số để hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn

A. . B. . C. . D. .


Câu 30: Người ta cần xây một hồ chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng m3. Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ là 500.000đồng/m2. Người ta phải tính toán kích thước của hồ nước sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất. Chi phí đó là:

A. 74 triệu đồng. B. 75 triệu đồng. C. 76 triệu đồng. D. 77 triệu đồng.


            ……………HẾT…………..TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: TOÁN – KHỐI 12 

PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)


Thời gian làm bài: 30 phút 

(Không kể thời gian phát đề)

★★★


Họ và tên học sinh: …………………………………………………………Lớp:………Mã số: ………  1. (1.0 điểm): Khảo sát sự  biến thiên và cực trị của hàm số :


  1. (1.0 điểm): Giải phương trình :


  1. (1.0 điểm): Cho tứ diện là tam giác vuông cân tại vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu của lên cạnh . Biết. Tính thể tích khối tứ diện .


  1. (1.0 điểm) : Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , tam giác là tam giác đều. Gọi là trung điểm và là chân đường cao hình chóp . Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và tính diện tích mặt cầu .


-------Hết------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

PHẦN TỰ LUẬN – MÔN TOÁN - KHỐI 12


Câu

Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)

Điểm

Lưu ý khi chấm
Câu 1

x

              -1            0            1            

y'

                +       0      -     0      +    0        -

y

                        -1                          -1

                              -2                         


0,250,250,25


0,25Câu 2

Điều kiện:

Đặt

Ta có

0,25

0,25
0,25


0,25
Câu 3
Tính :

 Ta có:

          

 Tương tự:

 Từ (*) .Vậy


0,25

0,25


0,250,25
Câu 4

Gọi , dựng .

Gọi là trọng tâm tam giác đều . Dựng , .

Ta có suy ra là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

Bán kính mặt cầu : .

Diện tích mặt cầu :


0,25
0,25


0,25


0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu