ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 12 TRƯỜNG THCS, THPT WELLSPRINGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

WELLSPRING


ĐỀ CHÍNH THỨC

( Đề kiểm tra gồm 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)Mã đề: 485Câu 1: Hàm số có đồ thị là hình bên dưới:

Chọn mệnh đề đúng

A. B. C. D.

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Đạo hàm của hàm số là :

A. B. C. D.

Câu 4: Tính thể tích của khối nón có đường sinh bằng và bán kính đáy bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau đây , mệnh đề  nào đúng?

A. Hàm số đồng biến trong khoảng B. Hàm số nghịch biến trong khoảng

C. Hàm số không đổi trong D. Hàm số đồng biến trong khoảng:

Câu 6: Một mặt cầu có diện tích bằng thì đó bán kính bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

A. B. C. D.

Câu 8: Giá trị của biểu thức bằng:

A. . B. C. . D. .

Câu 9: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục hoành tại điểm có hoành độ dương?

A. B. C. D.

Câu 10: Giá trị lớn nhất  y = f(x) = x +   trên [1 ; 3] là:

A. B. C. D.

Câu 11: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a ,  SA vuông góc với đáy và . Tính thể tích hình chóp.

A. B. C. D.

Câu 12: Tìm tập xác định D của hàm số :

A. B. C. D.

Câu 13: Giá trị cực tiểu của hàm số .bằng :

A. . B. C. . D. .

Câu 14: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

A. B. C. D.

Câu 15: Đồ thị bên dưới là đồ thị hàm số nào

A. B. C. D.

Câu 16: Hàm số có số giao điểm với trục hoành là:

A. B. C. D.

Câu 17: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số :   tại điểm A có hoành độ   có phương trình là :

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hình trụ có chiều cao bằng , biết rằng chiều cao gấp hai lần bán kính đường tròn đáy. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đã cho.

A. B. . C. . D. .

Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có . Tam giác ABC vuông tại A và . Khi đó thể tích khối chóp này bằng:

A. B. C. D.

Câu 20: Đạo hàm của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 21: Đạo hàm của hàm số sau: bằng :

A. B.

C. D.

Câu 22: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại

A. B. C. D.

Câu 23: Tìm nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

Câu 24: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , tứ giác AA'C'C là hình vuông . Cho biết AB = a Tính thể tích khối lăng trụ

A. B. C. D.

Câu 25: Tìm tập nghiệm của phương trình:

A. B. C. D.

Câu 26: Biết rằng đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại điểm duy nhất; kí hiệu là tọa độ của điểm đó. Tìm

A. B. C. D.

Câu 27: Tính độ dài đường cao của hình nón biết bán kính đường tròn đáy bằng , độ dài đường sinh bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Biểu thức với bằng biểu thức nào dưới đây :

A. B. C. D.

Câu 29: Đồ thị như hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây:

              

A. B. C. D.

Câu 30: Mặt cầu có bán kính có thể tích là:

A. . B. . C. . D. .


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu