ĐỀ THI HỌC KÌ I Toán - Khối 10 THPT Nguyễn Văn TăngSở GD & ĐT Tp Hồ Chí Minh

T     Trường: THPT Nguyễn Văn Tăng


Đề chính thức

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019– 2020

Môn: Toán - Khối 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số:

Câu 2 (1.0 điểm)  Xác định phương trình của parabol biết đi qua hai điểm ?

Câu 3 (2.0 điểm) Giải các phương trình sau:

  1.  

Câu 4 (1.0 điểm) Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa ?

Câu 5 (1.0 điểm) Chứng minh rằng: .

Câu 6 (4.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho .

  1. Chứng minh rằng là tam giác vuông tại . Tính diện tích .

  2. Gọi là trọng tâm . Tính độ dài đoạn thẳng .

  3. Tìm tọa độ điểm thỏa .

  4. Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp .

------------HẾT------------


Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm


       Họ tên học sinh:………………………………………..Số Báo Danh:……….…CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1a

Tìm tập xác định của hàm số:

1.0 điểm


ĐK:

0.25*2

 

0.25

Tập xác định \

0.25

1b

Tìm tập xác định của hàm số:


1.0 điểm


ĐK:

0.25*2

 

0.25

Tập xác định

0.25

2

Xác định phương trình của parabol biết đi qua hai điểm ?

1.0 điểm


0.25

0.25

Ta có hệ pt:

0.25

Suy ra

0.25

3a

Giải phương trình sau:

1.0 điểm


0.25*2

0.25

Kết luận:

0.25

3b

Giải các phương trình sau:

 

1.0 điểm


ĐK:

0.25

0.25

      : PTVN

0.25

Kết luận:

0.25

4

Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa ?

1.0 điểm


Phương trình có hai nghiệm phân biệt

0.25

                                                                     

0.25

Theo định lí Viet:

0.25

Lại có (nhận).

Kết luận thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa .

0.25

5

Chứng minh rằng: .

1.0 điểm


, ta có

0.25 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số , ta có:

0.25*2

Suy ra (đpcm).

0.25

6a

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho .

Chứng minh rằng là tam giác vuông tại . Tính diện tích .


1.5 điểm


0.25*2

0.25

Suy ra là tam giác vuông tại (đpcm).

0.25

.

0.25*2

6b

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho .

Gọi là trọng tâm . Tính độ dài đoạn thẳng .

1.0 điểm


là trọng tâm

0.25*2

0.25


0.25

6c

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho .

Tìm tọa độ điểm thỏa

1.0 điểm


Gọi

0.25

0.25

0.25

Kết luận: .

0.25

6d

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho .

Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp .

0.5 điểm


  • Gọi là tâm của đường tròn ngoại tiếp

           Vì vuông tại nên là trung điểm cạnh huyền

           

0.25

  • Bán kính

0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu