ĐỀ THI HỌC KÌ I Toán - Khối 12 – Phần Tự luận TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN   SỞ GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO               ĐỀ THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020                                                              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Môn: Toán - Khối 12 – Phần Tự luận

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN                                 Thời gian: 20 phútBài 1/ Giải các phương trình sau:

a) 31+x + 31-x = 10

b) log2(x + 3) -- 2  = 0

Bài 2/ Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số  y =  

Bài 3/ Cho hình chóp S. ABCD có đường cao SA, đáy là hình vuông tâm O, cạnh đáy 2a. Góc giữa SO và mặt phẳng  (ABCD) bằng Tìm tâm và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.

--- HẾT ---


   SỞ GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO               ĐỀ THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020                                                              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Môn: Toán - Khối 12 – Phần Tự luận

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN                                 Thời gian: 20 phútBài 1/ Giải các phương trình sau:

a) 31+x + 31-x = 10

b) log2(x + 3) -- 2  = 0

Bài 2/ Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số  y =  

Bài 3/ Cho hình chóp S. ABCD có đường cao SA, đáy là hình vuông tâm O, cạnh đáy 2a. Góc giữa SO và mặt phẳng  (ABCD) bằng Tìm tâm và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.

--- HẾT ---

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu